Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 5 juni 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Veiligheid

Gemeenteraadsleden Lies Verlinden en Pieterjan Vangerven komen met een voorstel om in de toekomst de voertuigen van de interventiedienst en de verkeersdienst van de Leuvense politie extra zichtbaar te maken door middel van fel gekleurde bumpers. Op die manier worden ze bij dringende oproepen en …

Op 3 juni 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Het Leuvens stadsbestuur leverde reeds diverse inspanningen om schoolomgevingen veiliger te maken en daar is N-VA blij mee. Een groot knelpunt blijft evenwel de aanwezigheid van vrachtverkeer en vuilniswagens in schoolbuurten tijdens de “schoolspits”, waardoor vaak vermijdbare onveilige situaties …

Op 29 mei 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Welzijn

N-VA Leuven verneemt via een persbericht dat de Stad Leuven aanpassingen voorziet in het verkeer voor voetgangers en fietsers. Er komt een uitgebreide fietszone in het centrum, fietsopstelstroken en aan sommige verkeerslichten zullen fietsen mogen doorrijden. Jammer, maar Schepen Dessers lanceert …

Op 18 mei 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Gemeenteraadsleden Debby Appermans en Zeger Debyser van N-VA Leuven vragen een gratis bewonersparkeerkaart voor de Leuvenaars die door werken hun parkeerplaats niet meer kunnen bereiken. Zoals op veel plaatsen in Leuven zijn er momenteel werken in de straat Broekhout in Wilsele. Voor de bewoners …

Op 14 mei 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Binnenkort vinden een 40-tal Leuvense organisaties waaronder 2 scholen, een onderkomen op de site van Scheut in Kessel-Lo. N-VA Leuven steunt het idee maar vraagt dat eerst ernstig nagedacht wordt over de randvoorwaarden om de overlast voor de buren tot een minimum te beperken. De voormalige site …

Op 11 februari 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Infrastructuur

Extra stalplaatsen voor fietsen zijn in Leuven broodnodig. Gelukkig bouwt de NMBS momenteel een fietsenparking onder het Martelarenplein voor 4000 fietsen. Gemeenteraadsleden Lies Verlinden en Zeger Debyser, beiden fervente fietsers, ondervroegen mobiliteitsschepen David Dessers in de commissie …