Inburgering

Nieuws over dit onderwerp

Leuvense moskee verspreidt salafisme

N-VA vraagt spoedbijeenkomst commissie veiligheid van de gemeenteraad   “Het is volstrekt onaanvaardbaar dat de Al Ihsaan moskee met Leuvense subsidies het salafisme verspreidt in onze stad. De N-VA …

Voormalig verblijf studenten wordt asielcentrum

De federale ministerraad besliste vrijdag dat er vijftig asielzoekers komen naar het Sint-Elisabethinstituut in de Kapucijnenvoer in Leuven. Het gaat om medisch hulpbehoevende mensen. Dat vernam …

Ophef rond boerkini-verbod

Voor de duidelijkheid: een boerkini is een badpak voor moslimvrouwen dat enkel het gezicht, de handen en de voeten zichtbaar laat. "Het verbod gaat over integratie en over de gelijkheid tussen man en …