Financiën

Nieuws over dit onderwerp

N-VA Leuven stelt online-subsidiedatabank voor

“Leuvenaars moeten eenvoudig kunnen weten hoe onze overheidsmiddelen besteed worden” Jaarlijks wordt, de toelagen aan Zorg Leuven en de politie buiten beschouwing gelaten, voor ruim 23 miljoen euro …