Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 8 juni 2020, over deze onderwerpen: Gezin

Twee weken geleden stelde Lorin Parys, Vlaams volksvertegenwoordiger en fractieleider in de gemeenteraad van Leuven, een resolutie voor in het parlement om kwetsbare gezinnen beter te ondersteunen. Dit voorstel werd unaniem gesteund door alle fracties in het Vlaams Parlement. Nu, 2 weken later, is …

Op 29 januari 2020, over deze onderwerpen: Gezin, Ruimtelijke ordening, Wonen

Op 10 jaar tijd slechts 8 PV’s voor huisjesmelkerij in Leuven In december vorig jaar liet burgemeester Ridouani (sp.a) optekenen dat “het aanpakken van huisjesmelkerij voor mij en het stadsbestuur een prioriteit is.” Maandag beweerde schepen van Wonen Lies Corneille (Groen) op de gemeenteraad dat: …

Op 24 mei 2019, over deze onderwerpen: Gezin, Goed bestuur, Welzijn

Vlaams minister van Stedenbeleid en Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) maakt voor het derde jaar op rij middelen vrij voor projecten die investeren in sociale infrastructuur. In het kader van een oproep naar investeringen in sociale infrastructuur maakte ze vandaag 850.000 euro vrij voor de …

Op 1 oktober 2018, over deze onderwerpen: Gezin, Verkiezingen 2018, Welzijn

De N-VA wil de hulpverlening aan kansarme gezinnen hervormen. “We denken vraaggestuurd en stoppen de versnippering van de hulpverlening. In plaats van verschillende diensten die over de vloer komen bij één gezin, stellen we nu één gezinsondersteuner aan die kan terugvallen op een team van experten …

Op 4 augustus 2017, over deze onderwerpen: Gezin, Welzijn

De provincie Vlaams-Brabant kampt met een groot tekort aan pleegouders. Dat zegt kandidaat-burgemeester Lorin Parys (N-VA), die voorstelt om van Leuven de eerste pleegzorgstad van de provincie te maken. Op 10 augustus vindt er in Leuven een informatieavond plaats over pleegzorg. Dat is broodnodig …

Op 4 april 2017, over deze onderwerpen: Gezin, Welzijn

Erkenning voor Leuvense mantelzorgers - N-VA Leuven wil mantelzorgpremies. De Leuvense afdeling van N-VA vraagt het stadsbestuur om een mantelzorgplan op te maken. Kandidaat-burgemeester Lorin Parys en fractieleider Zeger Debyser willen dat Leuvense mantelzorgers ook een financiële …