Prestigeproject Leuven Bad: N-VA Leuven pleit voor meer realiteitszin

Op 26 november 2019, over deze onderwerpen: Financiën, Goed bestuur, Sport

De aanleg van Leuven Bad aan de Vaartkom, de verkiezingsbelofte van de burgemeester, wordt inmiddels al geraamd op 11,3 miljoen in plaats van 5,3 miljoen euro. Deze meer-dan-verdubbeling, zo werd toegelicht, is toe te schrijven aan het ambitieuze én innovatieve karakter van het project. Onrealistisch wat N-VA Leuven betreft.

“Als partij hebben wij geen probleem met ambitieuze én innovatieve projecten, op voorwaarde dat zo’n project langs de ene zijde realistisch is, en er anderzijds als een goede huisvader wordt omgegaan met de diverse uitdagingen,” zei gemeenteraadslid Anja Verbeeck, in een doorleefde tussenkomst op de gemeenteraad. “Realiteitszin en goed burgervaderschap vinden wij jammer genoeg niet terug in de projectdefinitie van het stadsbestuur. Zo denken wij dat er in onze stad andere noden zijn dan het financieren van dergelijk prestigeproject. Er is een wooncrisis. Er is armoede. We hebben nood aan een stoepenplan. Bovendien is de impact op de meerjarenbegroting op dit moment niet duidelijk.”

“Het is niet alleen de projectaanleiding waarover wij ons verbazen,” gaat gemeenteraadslid Pieterjan Vangerven verder. “Het project is verbazingwekkend onrealistisch. Het stadsbestuur koppelt de realisatie van het zwembad plotseling aan de heraanleg en vergroening van de oevers. Geen zwemkuip, dan ook geen vergroening of aanpassing van de oever. Begrijpen wie begrijpen kan dat beide elementen aan elkaar gekoppeld worden. Maak vandaag al een wandelpromenade langs de Vaartkom en Vaart en wacht niet tot in 2023.” Anja Verbeeck maakt zich ook zorgen over de parkeerdruk in Wilsele: “Mensen die met de auto komen gaan kiezen voor het gratis parkeeralternatief is Wilsele Dorp, waar nu al een grote parkeerdruk heerst.”

“Ook bij het participatietraject hebben we vragen”, besluit gemeenteraadslid Tine Eerlingen, “De stad wil een gelote groep van burgers mee laten beslissen in de keuze van het bouwteam en in de keuze van het ontwerp, die slechts één stem vertegenwoordigen in de jury van 9 personen. Uit welke groep gaan deze mensen geloot worden? Uit buurtbewoners? Uit alle Leuvenaars? Uit een selecte club? Bovendien zien wij loting, of beter passend gezegd een loterij, als het tegengestelde van participatie. Een participatieproces gaat over contact tussen mensen, over botsen en samen zoeken, over oprechte interesse en het opbouwen van vertrouwen. Participatie is een proces waarmee betrokkenheid, vertrouwen en draagvlak voor beslissingen wordt verkregen. Vandaar onze boodschap aan het stadsbestuur: ga nu eindelijk eens in gesprek met de Leuvenaar.”

Anja Verbeeck
Gemeenteraadslid
0493/12.24.35

Pieterjan Vangerven
Gemeenteraadslid
0495/74.25.19

Tine Eerlingen
Gemeenteraadslid
0485/19.90.08

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is