Ook deskundigen bij de provincie zeggen ‘nee’ tegen ’t Wisselspoor

Op 17 december 2020, over deze onderwerpen: Wonen

AGSL, het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven, wil in het groene park van de Centrale Werkplaatsen een grote woontoren met de naam ’t Wisselspoor bouwen naast Hal 5. In de oorspronkelijke plannen was er een gebouw van 5 verdiepingen voorzien, maar bij de vergunningsaanvraag waren het er maar liefst 11. De omwonenden maakten dus zich grote zorgen over het project en in januari 2020 zat de N-VA-fractie van Leuven daarom met hen samen om te luisteren naar hun bekommernissen. Vooral de te verwachten mobiliteits-, luchtkwaliteit- en luchtcirculatieproblemen, de grote hoogte van de toren die slagschaduw met zich meebrengt en het verdwijnen van het openbaar groen waren de belangrijkste bezorgdheden.

Veerle Bovyn, gemeenteraadslid N-VA Leuven: “Ik begrijp de bezorgdheden van de omwonenden en die heb ik meermaals, zowel op de gemeenteraad als in de commissie ‘wonen’, overgemaakt aan de bevoegde Schepen. Hierbij heb ik ook gewezen op het feit dat er geen grondige mobiliteitsstudie is uitgevoerd, terwijl men toch mag verwachten dat er veel bijkomend autoverkeer zal zijn in de Werkhuizenstraat, een straat die nu al kreunt onder de verkeersdrukte. Ook de effecten op de wind zijn niet onderzocht, hoewel het gebouw mogelijks voor turbulentie kan zorgen en zo windhinder kan veroorzaken voor de vele fietsers. Ook met de zonnestudie waren er volgens ons problemen, vermits twee verschillende studies een andere slagschaduw over het gebied gaven op exact hetzelfde ogenblik.”

Er werden maar liefst 27 bezwaarschriften ingediend, toch heeft het stadsbestuur nagelaten om met die bekommernissen rekening te houden en de omgevingsvergunning integraal goedgekeurd. Enkele buurtbewoners hebben zich hierbij niet neergelegd en tekenden beroep aan bij de provincie. De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft nu over heel de lijn een negatief advies gegeven voor zowel de woningen en stedelijke functies van ’t Wisselspoor als voor de bijhorende parking onder het gebouw. In hun argumentatie om de bouwvergunning niet toe te kennen eist ze alvast meer gedetailleerd onderzoek over verkeersafwikkeling, schaduw, wind en luchtkwaliteit.

Debby Appermans, N-VA-gemeenteraadslid: “We lezen in het advies van de commissie dat het project zonder twijfel voor overmatige hinder kan zorgen voor de omgeving zoals het verhogen van de verkeersdrukte en verslechteren van de luchtkwaliteit. Bovendien zal de slagschaduw van de toren o.a. de oostelijk gelegen woningen tijdens de zomermaanden vanaf 19u volledig in de schaduw laten vallen. De commissie stelt zich dan ook zeer terecht vragen over het feit dat de bouwheer zich enkel wenst te baseren op een beperkte studie terwijl er vermoedens zijn over een verhoogde schaduwval. Dezelfde opmerkingen lezen we ook over het ontbreken van een windstudie. Ik kan alleen maar vaststellen dat de commissie de bezorgdheden van de omwonenden deelt.”

Veerle Bovyn: “De commissie is ook bijzonder kritisch over het ontbreken van oplossingen voor duidelijke problemen zoals de aanleg van een kiss&ride-zone en kortparkeerplaatsen voor het brengen en ophalen van de kinderen naar het conservatorium en het kinderdagverblijf. Het stadsbestuur moet dit realiseren, maar hiervoor zijn er nog geen concrete plannen. De commissie eist dan ook verder studiewerk en vermoedt dat er effectief aanpassingen aan dit bouwproject nodig zijn.”

De commissie oordeelt ook dat er nog ruimte is tot verbetering op vlak van duurzaamheid, groenvoorzieningen en parkeerplaatsen voor fietsers. De N-VA-fractie had toch verwacht dat de stad, die zichzelf wil profileren als duurzame fietsstad aan deze punten de nodige aandacht had besteed.

Debby Appermans: “We zijn zeer tevreden dat de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie dit dossier grondig heeft bekeken en de vele opmerkingen van de omwonenden gegrond vindt. Wanneer de gedeputeerden van de Provincie dit advies volgen en de omgevingsvergunning weigeren, moet er een nieuw traject worden opgestart. In samenspraak moet men dan wel tot een plan kunnen komen dat gedragen wordt door de buurt.”


Debby Appermans (gemeenteraadslid N-VA Leuven)
E. debby.appermans [at] n-va.be

Veerle Bovyn (gemeenteraadslid N-VA Leuven)
M. 0486/372 427
E. veerle.bovin [at] n-va.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is