N-VA - voorstel: ‘Bewonersparkeerkaart bij hinder door werken’ komt er dan toch!

Op 18 juni 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Bij werken aan de straat kunnen inwoners hun parkeerplaats, soms voor langere tijd, niet bereiken. In oktober 2017 heeft N-VA-gemeenteraadslid Zeger Debyser al op de gemeenteraad gevraagd om een gratis bewonersparkeerkaart uit te reiken aan die Leuvenaars.

Vorige maand heeft gemeenteraadslid Debby Appermans deze vraag nog eens herhaald naar aanleiding van de werken in de straat Broekhout in Wilsele.
Zeger Debyser, vice-fractieleider voor N-VA in Leuven: “Bij werken aan de straat in een blauwe zone is er vaak geen alternatief voor de bewoners die niet in hun garage of op hun oprit kunnen. Zij moeten dan hun wagen in de wijk zetten. Maar vermits ze geen bewonersparkeerkaart nodig hadden, moeten ze nu ofwel hun parkeerschijf zetten en hun wagen elk anderhalf uur verplaatsen, ofwel moeten zij kosten maken om een eerste bewonerskaart (60 EUR voor een jaar) of eventueel een tweede kaart (300 EUR per jaar) aan te schaffen.”

Dit laatste is geen redelijke oplossing voor de bewoners van die straat volgens Debby Appermans, gemeenteraadslid voor N-VA: “Zij investeerden al in een garage die ze nu niet kunnen gebruiken buiten hun wil om en daarenboven moeten ze nog kosten maken om hun wagen elders te zetten. Daarom hebben we nogmaals aan het stadsbestuur gevraagd om in de toekomst zoveel mogelijk naar creatieve oplossingen te zoeken voor bewoners die niet in hun garage geraken tijdens werken. En indien deze niet voorhanden is, hen gratis een bewonersparkeerkaart uit te reiken voor de duur van de werken.”

Op de gemeenteraad klonk het vorige maand nog dat er verschillende pistes onderzocht werden en dat men tegen het najaar hoopte met een oplossing te komen. De N-VA-fractie verneemt nu dat de bestuursmeerderheid het voorstel overneemt en inwoners die hun parkeerplaats niet meer kunnen bereiken een gratis bewonersparkeerkaart zal uitreiken gedurende de duur van de werken.

“Een praktisch en eenvoudige oplossing die wij natuurlijk toejuichen” zeggen zowel Zeger Debyser als Debby Appermans.

Debby Appermans (gemeenteraadslid N-VA Leuven)
E. debby.appermans [at] n-va.be

Zeger Debyser (vice-fractieleider N-VA Leuven)
M. 0491/22 71 52
E. zeger.debyser [at] n-va.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is