N-VA Leuven wil het bos op Parkveld behouden als onderdeel van de Brabantse Wouden

Op 22 januari 2021, over deze onderwerpen: Natuur en klimaat, Ruimtelijke ordening

Op een vraag van gemeenteraadslid Zeger Debyser omtrent de mogelijke verkaveling van Parkveld tijdens een vorige gemeenteraad, liet schepen Devlies weten te wachten op de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die uitspraak is er inmiddels. De verkaveling werd afgekeurd. N-VA Leuven vindt dan ook dat het stadsbestuur nu kleur moet bekennen. Rood voor een woonverkaveling of groen voor een stadsbos.

Zeger Debyser: “Wij pleiten met onze fractie alvast resoluut voor een stadsbos, het Parkbos, op deze plek. De aanduiding van dit gebied op het gewestplan als woonzone in het verleden beantwoordt niet meer aan de huidige inzichten. Volgens de Vlaamse plannen voor een bouwshift worden perifeer gelegen, slecht ontsloten gronden best niet meer bebouwd. Bovendien verplicht het Ruimtelijk Structuurplan in deze zone een ruimtecorridor te voorzien tussen Heverleebos en het beschermde landschap Petrusberg/Parkabdij.”

Gemeenteraadslid Veerle Bovyn: “Het provinciaal project Walden en het Vlaamse project Brabantse wouden willen het bosareaal in onze regio vergroten. Dit is een uitgelezen plek, aangezien hier reeds een bos is gegroeid. Stadsbossen en speelbossen zijn bovendien een noodzakelijkheid voor onze inwoners; de coronacrisis heeft hier weer duidelijk op gewezen. De lopende petitie laat zien dat hier veel steun voor is. Wij hopen dan ook dat de gemeenteraad ons voorstel volgende week goedkeurt.”

Zeger Debyser
Gemeenteraadslid
0491/22.71.52

Veerle Bovyn
Gemeenteraadslid
0486/37.24.27

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is