N-VA Leuven roept op tot dringend overleg over de Verpleegstersschool

Op 3 mei 2020, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening
verpleegstersschool_tekening

Donderdag 30 april werd een negentigjarige linde geveld op de Hertogensite. Inmiddels zijn ook de sloopwerken aan de Verpleegstersschool aangevat. Dit gebeurde nadat de beroepsprocedure van enkele omwonenden en het Leuvens Historisch Genootschap (LHG) bij de Provincie werd verworpen. Normaal volgt dan een periode van 45 dagen waarin beroep kan worden aangetekend tegen deze beslissing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Hier werd niet op gewacht en 1 dag na het uithangen van de bouwvergunning werd gestart met de sloop. Ondertussen loopt ook een rechtszaak tegen het LHG.

De ontwikkeling van de Hertogensite gebeurt binnen een convenant tussen Stad Leuven, Universiteit en Projectontwikkelaar. N-VA Leuven roept de partijen op dringend te overleggen om tot een onderhandelde compromisoplossing te komen.
Zeger Debyser, gemeenteraadslid, “We spraken in de Raad vorig jaar af geen vergunningen meer te geven voor bomenkap in het broedseizoen. We zullen bovendien onze grote bomen in het centrum nodig hebben tegen de klimaatopwarming. Met wat goede wil had deze boom kunnen blijven staan. We verwachten uitleg van het college.”
Veerle Bovyn, gemeenteraadslid, “Heel wat zorgverleners kregen hun opleiding in de Verpleegstersschool. Die school roept dan ook heel wat emoties op als immaterieel erfgoed. We vragen nu een moment van reflectie waarbij de partners van de convenant onverwijld aan tafel gaan met omwonenden en het LHG om tot een gedragen en onderhandelde oplossing te komen.”

Zeger Debyser Gemeenteraadslid
0491/22.71.52

Veerle Bovyn Gemeenteraadslid
0486/37.24.27

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is