N-VA Leuven ijvert voor dementievriendelijke gemeente

Op 3 april 2019, over deze onderwerpen: Welzijn

In Vlaanderen hebben meer dan 130.000 mensen dementie, een aantal dat de komende jaren alleen maar zal toenemen. Daarom wil N-VA Leuven van de stad een dementievriendelijke gemeente maken. “Ik vraag dat de stad inzet op preventieve acties en een betere ondersteuning van de mantelzorgers,” zegt gemeenteraadslid Katelijne Dedeurwaarder (N-VA). Het verzoek werd warm onthaald door de meerderheid.
De vergrijzing is geen nieuw gegeven in onze samenleving. In Leuven telt men ondertussen evenveel 65 plussers als minderjarigen. Dat het stijgend aantal dementerende samenhangt met het stijgend aantal ouderen hoeft dan ook niet te verbazen. De ziekte is immers leeftijdsafhankelijk. Daarom stelde N-VA Leuven op de gemeenteraad van 25 maart voor om van Leuven een dementievriendelijke gemeente te maken.
De partij roept de stad op om samen met kennisinstellingen en expertisecentra na te gaan wat Leuven concreet kan doen voor personen met dementie. Katelijne Dedeurwaarder (N-VA) ziet verschillende opties om mee aan de slag te gaan. “Als lokaal bestuur kan je hier een belangrijke rol in spelen en werk maken van een dementievriendelijke leefomgeving. Zo is het belangrijk om een gezonde leefstijl te promoten bij de leeftijdsgroep van 40 tot 75 jaar, maar ook de bevolking moet geïnformeerd worden. Zo kunnen ze correct ingrijpen in nood situaties.”
Er bestaan al goede initiatieven waar Leuven mee kan instappen. De stad kan intekenen op een vermissingsprotocol van de politie om verdwaalde dementerenden sneller op te sporen. Dit wordt al, met succes in andere gemeenten toegepast. “Ook vervoersbedrijven en taxibestuurders moeten beter geïnformeerd worden over hoe om te gaan met personen met dementie,” zegt Katelijne.
N-VA gemeenteraadslid Frieda Aerts wijst er ook op dat voldoende aandacht moet zijn voor de mantelzorgers. Mensen met dementie leven de eerste jaren met de ziekte vaak nog thuis en hebben steeds meer zorg nodig. Meestal is het familie die hier extra zorg verleend. “Ook de mantelzorgers snakken naar meer ondersteuning. Misschien kan er via vrijwilligerswerk een manier gevonden worden om die doelgroep tegemoet te komen. We moeten zorgen dat de Leuvenaars met dementie met respect en met de nodige zorg worden omringd zodat ze zo lang mogelijk deel kunnen uitmaken van onze samenleving”.

Katelijne Dedeurwaarder
Gemeenteraadslid
0478/36.11.36

Frieda Aerts
Gemeenteraadslid
0479/46.28.87

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is