“Meer aandacht voor sport en beweging bij senioren”

Op 4 oktober 2021, over deze onderwerpen: Sport
senioren bewegen

Uit de Stadsmonitor blijkt dat slechts 43 % van de ondervraagden van oordeel zijn dat er in Leuven voldoende sportactiviteiten georganiseerd worden voor ouderen. “Dat kan beter” vinden Katelijne Dedeurwaerder en Frieda Aerts, gemeenteraadsleden voor N-VA. “Sport en beweging helpen je zowel lichamelijk als mentaal fit en gezond te blijven, zeker op oudere leeftijd. Het is dan ook in het belang van zowel de samenleving als de ouderen zélf dat er voldoende aanbod is en dat ouderen ook effectief de weg vinden naar sport en beweging. Dat is nu nog veel te weinig het geval, zo leert de Stadsmonitor ons. Wij pleiten dan ook voor het uitbreiden van het aanbod voor deze steeds groeiende bevolkingsgroep, en doen vier concrete voorstellen: organiseer wekelijkse bewegingsuurtjes in de deelgemeentes, schakel buurtcomités in om meer bewegingsactiviteiten te organiseren, breid het sport- en bewegingsaanbod in het kader van “Kom op voor je Wijk” uit en teken en promoot lokale wandelroutes.”


Senioren aan het bewegen krijgen

Katelijne Dedeurwaerder: “Net zoals in de rest van het land zet de vergrijzing van de Leuvense samenleving stevig door. Om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen moeten we ervoor zorgen dat onze senioren zo lang mogelijk in een goede fysieke conditie blijven. Nu blijken echter vooral jongeren en mensen die sowieso al sporten vooral de weg te vinden naar de Leuvense sportfaciliteiten. Dit blijkt tevens uit de resultaten van de meest recente Stadsmonitor waar slechts 43 % van de ondervraagden aangaf te vinden dat er in Leuven voldoende sportactiviteiten georganiseerd worden voor ouderen. Daarnaast stel ik vast dat heel wat senioren gewoonweg niet de weg naar bewegen vinden. Het zijn net die mensen die een aanmoediging nodig hebben”.

Twee vliegen in één klap slaan: bewegen en ontmoeten.

Ook Frieda Aerts wijst op het belang van bewegen voor senioren. “De eenzaamheid onder senioren is vaak groot en door corona zijn veel mensen nog bang om de stap terug te zetten naar het verenigingsleven. Samen bewegen brengt mensen met elkaar in contact. Je slaat 2 vliegen in 1 klap: je laat mensen bewegen én brengt ze met elkaar in verbinding. Voor jongeren is dat leggen van contacten immers nét iets makkelijker dan voor een 65-plusser”.

Vier concrete voorstellen

Katelijne Dedeurwaerder wil de senioren met vier concrete voorstellen meer aan het bewegen en sporten krijgen: “ In de eerste plaats stellen wij voor in elke deelgemeente wekelijks bewegingsuurtjes te organiseren, onder leiding van een coach. Niets ingewikkelds, gewoon een aantal makkelijk uit te voeren beweegoefeningen. Voorzie zo’n uurtje 2 keer per week, 1 keer overdag en 1 keer ’s avonds zodat zowel gepensioneerden als werkende mensen kunnen deelnemen. Ten tweede vragen wij om ook de buurtcomités in te schakelen om meer bewegingsactiviteiten te organiseren. Verder pleiten wij er ook voor het aanbod in het kader van “Kom op voor je Wijk” uit te breiden met een bewegingsuurtje. En voor wie het tot slot liever wat rustiger houdt, willen wij inzetten op wandelen, want ook dat is bewegen. Leuven en haar deelgemeentes tellen zoveel geweldige wandelroutes waarvan de meeste Leuvenaars geen flauw idee hebben dat ze bestaan. De stad zou enkele van deze wandelroutes kunnen uittekenen en er meer kenbaarheid aan kunnen geven.”

Contacteer:

Katelijne Dedeurwaerder
Gemeenteraadslid N-VA
katelijnededeurwaerder [at] hotmail.com
0478/36.11.36

Fieda Aerts
Gemeenteraadslid N-VA
Fri_heyv [at] hotmail.com
0479/46.28.87

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is