Een klimaatplan voor Leuven vereist ook een bomenplan

Op 28 maart 2019, over deze onderwerpen: Goed bestuur, Natuur en klimaat

Over de oplossingen om klimaatverandering aan te pakken bestaat er heel wat discussie. Nochtans is iedereen het er over eens dat bomen goedkoop en efficiënt CO2 kunnen opvangen.  Een stad met een klimaatplan moet dus ook een volwaardig bomenplan hebben. In sommige teksten staat wel te lezen dat men 10000 extra bomen wil planten in Leuven tegen 2030, maar de voorbije bestuursperiode slaagde men niet dit ritme te volgen omdat ook veel, vaak grote, bomen werden gekapt. Tijdens de laatste gemeenteraad stelde N-VA dan ook een bomenplan voor.

Gemeenteraadslid Zeger Debyser: “Die grote bomen zijn nochtans essentieel in een stad. Ze zijn van onschatbare waarde in de klimaatadaptatie door de verkoeling die ze brengen in het hitte-eiland van de stad. Ze vangen fijn stof af, doen aan geluidsdemping, visuele afscherming en verhogen de biodiversiteit.  Bomen zijn geen ornamenten als lantaarnpalen met beperkte houdbaarheidsduur, ze leven en mits een goede standplaats en verzorging kunnen ze honderden jaren oud kunnen worden. En dat verdient respect.”

Bomenverordening

Zeger Debyser: “We pleiten voor het opstellen van een inventaris van de meest waardevolle bomen in Leuven. Zoals de erfgoedverordening waardevol lokaal erfgoed extra beschermt, kan een bomenverordening dat met waardevolle bomen doen. Deze worden in principe niet gekapt. Privéeigenaars met waardevolle bomen kunnen dan ook advies krijgen over snoei en onderhoud van hun boom.  En mogelijks een premie. Als voorbeeld denken we meteen aan de bescherming van de paardenkastanjes in de K. Mercierlaan.”

Bomenplan

Gemeenteraadslid Veerle Bovyn: “Daarnaast pleiten we voor een reeks acties en maatregelen om van Leuven een echte bomenstad te maken. Een dergelijk plan wordt best opgesteld met input van experten, verenigingen, de milieuadviesraad en buurtbewoners. Een plan met insteek vanuit meerderheid en oppositie geniet daarbij de voorkeur. De levensduur van bomen overstijgt immers deze van een bestuursperiode. “

Communicatie

Veerle Bovyn: “Soms moeten bomen gekapt worden (ziekte, veiligheid, natuurbeheer…). Belangrijk is dat dit goed gemotiveerd en voldoende vooraf wordt gecommuniceerd, niet enkel in de betrokken straat maar aan alle Leuvenaars. Dit kan op de webstek van de stad en in het Leuvense stadsmagazine.”

Schepen Wadera gaf alvast tijdens de gemeenteraad toe dat de stedelijke communicatie over bomenkap beter kan.  Ze toonde zich ook bereid samen met Zeger Debyser een bomencommissie te organiseren met experten om een bomenplan te bespreken.

Contact:

Zeger Debyser                                    Gemeenteraadslid N-VA                                                        0491/22.71.52

Veerle Bovyn                                      Gemeenteraadslid N-VA                                                        0483/37.24.27

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is