Bewoners Pakenwijk bezorgd over de heraanleg van hun buurt.

Op 15 november 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Ruimtelijke ordening

Veel klachten over verdwijnen van parkeerplaatsen en gebrekkige inspraak

Het Leuvens stadsbestuur plant de heraanleg van een aantal straten in de buurt van de Pakenstraat. "Op zich niets mis mee, ware het niet dat wij heel wat signalen krijgen van bewoners die bezorgd zijn over de inhoud van deze plannen en de beperkte inspraak " aldus Zeger Debyser en Frieda Aerts. Daarom organiseerde N-VA Leuven op 27 oktober ll. zélf een buurtvergadering om naar de buurt te luisteren met gemeenteraadsleden Debby Appermans, Laila El Abouzi, Frieda Aerts en Zeger Debyser.

Debyser en Aerts: "De opkomst was groot, wat op zich reeds een teken aan de wand is. Vooral het verdwijnen van parkeerplaatsen en de gebrekkige inspraak baren de buurt zorgen. Wij zullen dit aankaarten in de commissies mobiliteit en openbare werken."

Zeger Debyser: "Het is inmiddels een weerkerend fenomeen in Leuven: bij de heraanleg van een straat of buurt verdwijnen er - al dan niet onder het mom van ontharding - steevast parkeerplaatsen, ondanks de hoge parkeerdruk die er al bestaat. En dat is ook hier niet anders. Buurtbewoners zijn hier erg bezorgd over. Zoals de plannen nu voorliggen zouden bewoners met een eigen oprit zelfs niet meer voor hun eigen oprit mogen staan... Dit gaat meer dan een brug te ver voor ons. In de plaats van uit ideologie parkeerplaatsen te schrappen zou men beter uitgaan van de lokale parkeerbehoeften, zonder de mensen te verplichten op zoek te gaan naar dure asociale oplossingen zoals het huren van een verder gelegen en dure parkeerplaats. Tot slot dreigt het schrappen van parkeerplaatsen in de ene wijk er alleen maar toe te leiden dat de parkeerdruk in aanliggende straten nog zal toenemen. Zo verplaats je niet alleen het probleem, je maakt het als stadsbestuur eigenlijk zelf nog groter."

Frieda Aerts: “Naast de bezorgdheid over het verdwijnen van parkeerplaatsen bereiken ons ook veel klachten over de beperkte inspraak. Met digitale vergaderingen bereik je niet iedereen. Bovendien willen de burgers uit de ruime buurt ook betrokken worden, net omdat de plannen ook op hun buurt een impact dreigen te hebben door het verschuiven van het parkeerprobleem. De burgers vroegen dan ook unaniem om een nieuwe infovergadering om hun specifieke vragen te kunnen stellen. Ze vinden het nog te vroeg voor een definitief plan. Het lijkt ons vanzelfsprekend dat op deze vraag wordt ingegaan. De bewoners hebben zelf het betere inzicht van waar al dan niet een eenrichtingsstraat kan, of geschrankt parkeren wel overal kan. Luister naar de burgers. Dat kan ook per straat verschillen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is