Meer dan 5,7 miljoen euro aan ANPR GASboetes in 2021

Op 18 mei 2022, over deze onderwerpen: Mobiliteit

“Leuvense ANPR-camera’s blijven boetevalstrikken om stadskas te spijzen”

Uit cijfers die N-VA fractievoorzitter Zeger Debyser opvroeg, blijkt dat er in Leuven in 2021 99.153 boetes werden weerhouden naar aanleiding van verkeersovertredingen geregistreerd door ANPR-camera’s, goed voor een bedrag van meer dan 5,7 miljoen euro. Zeger Debyser en Lies Verlinden, gemeenteraadslid: “Daar waar er in coronajaar 2020 al 2,5 miljoen euro werd opgehaald aan ANPR GASboetes, zien we dat dat bedrag in 2021 meer dan verdubbeld is en gestegen is tot meer dan 5,7 miljoen euro. Nooit eerder haalde het Leuvense stadsbestuur meer op aan ANPR GASboetes. De Leuvense ANPR-camera’s doen hiermee hun reputatie als boetevalstrikken helaas opnieuw alle eer aan. Wij vragen een grondige evaluatie. Als er elke dag meer dan 270 inbreuken worden vastgesteld door deze camera’s, dan is het duidelijk dat er moet bijgestuurd worden. Wij herhalen onze vraag om de camera’s beter aan te duiden. De boetes mogen dan wel gemakkelijk geld in het laatje brengen, de verstrooide beboete bezoekers zien we misschien niet meer terug in Leuven, met alle nadelige gevolgen voor onze handel en horeca.”

Debyser: “De camera’s aan de Spaanse Kroon (Oude Baan en Hoegaardse straat) waren in 2021 goed voor 5.288 vaststellingen. Dit is een lichte vermindering vergeleken met 2020 (5.643 vaststellingen), maar toch nog steeds goed voor 440 vaststellingen per maand. Dat blijft veel voor een rustige woonwijk. Dit aantal vaststellingen kan volgens ons nog verder teruggeschroefd worden als de camera’s duidelijker worden aangegeven en liefst al vanop de Tiensesteenweg.”

Verlinden: “De Leuvense boetekampioen staat nog steeds op het Martelarenplein. Net als in 2020 werden daar in 2021 ongeveer 24.000 vaststellingen (23.765 om precies te zijn) gedaan, goed voor 65 boetes per dag. Wij vragen al langer dat de stad deze camera beter aanduidt, bijvoorbeeld met een groot oranje waarschuwingsbord zoals aan de Burchtstraat en de Kapucijnenvoer. Dat het stadsbestuur blijft weigeren een dergelijke duidelijke signalisatie ook aan het Martelarenplein te voorzien, begrijpen we echt niet. Tenzij het natuurlijk de achterliggende bedoeling is dat deze camera voor recurrente inkomsten blijft zorgen?... Dat een betere signalisatie werkt, blijkt overigens uit de cijfers voor de ANPR-camera aan de Burchtstraat: waar er bij de ingebruikname sprake was van meer dan 8.000 vaststellingen de eerste maand, daalde dit aantal tot 2.400 vaststellingen in december 2021. En ook de eerste cijfers voor 2022 tonen aan dat deze dalende trend zich verderzet met in maart 2022 ongeveer 1.700 vaststellingen. Dat blijft hoog, maar we leven op hoop dat dit zal blijven dalen.”

Debyser: “Nieuw in 2021 zijn, tot slot, de boetes voor overtredingen in het voetgangersgebied. Die camera’s werden pas operationeel in oktober 2020. Ook deze cijfers spreken voor zich: 36.000 vaststellingen voor alle camera’s samen, dus ongeveer 3.000 per maand. Verontrustend is dat er hier evenwel geen enkele daling vast te stellen is over het verloop van 2020. Ook dit dient aldus best grondig bekeken te worden. Hoe komt dit en wat kunnen we verbeteren of veranderen om het aantal vaststelling terug te schroeven?”

Debyser en Verlinden: “Voor ons is het belangrijk dat het Leuvense mobiliteitsbeleid gevoerd wordt in het belang van de Leuvenaar en de bezoekers aan onze mooie stad. ANPR-camera’s dienen niet om de kassa te vullen en om prestigeprojecten te financieren. Als de vaststellingen per camera niet dalen in de tijd, missen deze camera’s hun doel. Een grondige analyse dringt zich aldus op.”

Zeger Debyser (fractievoorzitter)
M. 0491/22 71 52
E. zeger.debyser [at] n-va.be

Lies Verlinden (gemeenteraadslid)
M. 0479/61 87 66
E. lies.verlinden [at] n-va.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is