Lies Verlinden

Vlaming van geboorte, Leuvenaar uit liefde

Geboren in een Vlaams nest in Mechelen, ontdekte ik Leuven toen ik net als zovelen aan de universiteit ging studeren. Ik was onmiddellijk verkocht! Zo’n bruisende stad, waar er altijd iets te doen was en ik onbezorgd dag en nacht kon rondfietsen, dat had ik tot dan toe nog nooit meegemaakt. Na een paar omzwervingen waarbij ik een tijdje in Cairo, Moskou en Parijs woonde, keerde ik toch altijd weer terug naar mijn geliefde Leuven, waar ik intussen 16 jaar woon. Samen met mijn verloofde Vincent, ook bestuurslid voor N-VA Leuven, heb ik een woning gekocht vlak bij de Tervuursepoort. Ik ben ook een enorme dierenvriend: naast onze lieve bordercollie Sienna, ben ik ook de poezenmama van zes zwerfkatten, die ik heb geadopteerd.

Federaal en lokaal werk bij de N-VA

Vanuit mijn Vlaamse overtuiging heb ik de N-VA altijd een warm hart toegedragen, maar ik werd helemaal ondergedompeld toen ik in 2015 ging werken op het kabinet van Staatssecretaris Theo Francken. Als raadgever voor Fedasil-materie ben ik gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met de opvang en tewerkstelling van asielzoekers, vrijwillige terugkeer en hervestiging. Ik ben sinds kort ook mee geëngageerd in de humanitaire reddingsoperaties van christelijke minderheden in Syrië.

De stap naar de lokale N-VA-afdeling was snel gemaakt, en voor mij een goede plek om mijn enthousiasme voor de Vlaamse zaak kwijt te kunnen. Als fractiesecretaris en organisatieverantwoordelijke ben ik betrokken bij het hele spectrum van N-VA Leuven: van de voorbereidingen van de gemeenteraden tot de activiteiten voor onze leden.

Levenslang leren: daar zit muziek in

Mijn schaarse vrije tijd zit helemaal volgepropt met allerlei activiteiten: naast een avondcursus houtbewerking studeer ik nog steeds aan de K.U.Leuven, intussen voor het 16e jaar. Het concept ‘eeuwige student’ is echt van toepassing op mij. Naast een licentiaatsdiploma Archeologie, heb ik intussen ook een bachelordiploma Semitistiek en masters in Criminologie, Arabistiek en Islamologie, Assyriologie, Diplomatie en Internationale Betrekkingen en Egyptologie op zak. Momenteel studeer ik nog een Master in Politieke Wetenschappen.

Daarnaast ben ik ook trompettiste in de Koninklijke Fanfare Sint-Pietersvrienden in Langdorp (Gijmel). Zo blijf ik nog wat met muziek bezig sinds mijn studies piano en viool aan het Conservatorium van Mechelen erop zitten.

Politieke interesses

  • Veiligheid: De laatste jaren is het onveiligheidsgevoel in Leuven toegenomen. Dit lijkt zich niet specifiek in hogere criminaliteitscijfers te vertalen, maar het is wel een bezorgdheid die de Leuvenaar bezig houdt. Het stadsbestuur neemt de bekommernissen niet serieus, tot mijn grote frustratie. Zo werden mijn vriend en ik in 2016 slachtoffer van zinloos geweld. Er kwamen heel wat reacties van mensen die hetzelfde hadden meegemaakt. Vaak worden dergelijke ‘kleine’ feiten zelfs niet meer aangegeven, omdat er te weinig feedback komt of maatregelen worden genomen. Fietsdiefstallen, inbraken, vechtpartijen, grensoverschrijdend gedrag door dronken individuen, … het dark number lijkt steeds hoger te worden, maar de aanpak door de stad blijft dezelfde. Daar moet verandering in komen!
  • Asiel en Migratie: ons land staat voor heel wat uitdagingen naar aanleiding van de asielcrisis van 2015-2016. In tegenstelling tot de ‘Balkancrisis’ enkele jaren daarvoor, gaat het om profielen waarvan ongeveer de helft wel degelijk internationale bescherming nodig heeft, en dus erkend wordt als vluchteling. Leuven is een gastvrije stad, met heel wat verschillende nationaliteiten. Maar dat betekent niet dat we naïef moeten zijn: in Vlaanderen wonen betekent dat je heel wat rechten hebt, maar ook plichten. Integratie en inburgering zijn onontbeerlijk om allemaal samen te leven in onze stad.
  • Dierenwelzijn: al van kindsbeen af ben ik dol op dieren, en als hen onrecht wordt aangedaan raakt me dat diep. Ik zou alle harige viervoeters willen adopteren, maar dat gaat natuurlijk niet. In plaats van remediëren en redden, moet er veel meer ingezet worden op het proactief voorkomen van situaties waarbij dieren in noodsituaties terecht komen. Naast sensibiliseren van baasjes over hun plichten, bieden subsidies een positieve aanmoediging. Zo wil ik net als in Mechelen een project op poten zetten waarbij het steriel maken van katten gesubsidieerd wordt. Mensen die dieren mishandelen of de regels niet respecteren, verdienen een strenge sanctionering. Tot slot zijn de faciliteiten in Leuven voor honden ondermaats: in een stad als Leuven, waar veel dierenliefhebbers geen tuin hebben, zijn er ontstellend weinig hondenweides. Nochtans is een hondenweide een fantastische plaats om aan gemeenschapsvorming te doen, en geef toe, op een omheind stuk grind van 3x15 meter zoals op de Tiensevest is dat behoorlijk onmogelijk. Dat kan beter!