Lieven Vanpoucke


Geen geboren Leuvenaar, toch woont Lieven al er sedert 1999. Eerst in Leuven-centrum, in 2013 verhuisde hij naar Kessel-Lo. Op 17 mei 1969 werd Lieven geboren in hartje Brussel, waar hij zijn vier  eerste levensjaren doorbracht, om daarna te verhuizen naar de Vlaamse Rand waar hij opgroeide in Sint-Genesius-Rode, tot wanneer hij naar Leuven verhuisde.

Al erg vroeg was hij gebeten door de politieke microbe, de taalproblematiek in de Vlaamse rand was er niet vreemd aan. In 1995 sloot hij zich dan ook aan bij de Volksunie. Na het uiteenvallen van deze partij in 2001 koos hij resoluut voor de N-VA, omwille van de consequente en rechtlijnige manier van politiek voeren. Wat hem ook charmeerde is dat de N-VA ook met sociale thema’s bezig was (en nog steeds is) zoals onder meer de problematiek van personen met een beperking. Voor Lieven is dat niet onbelangrijk, vermits hij als slechtziende zelf ervaringsdeskundige is. Van 2002 tot 2014 was Lieven lid van het arrondissementeel bestuur en de partijraad van de N-VA, en was vanaf het begin van de N-VA tot nu onafgebroken bestuurslid in Leuven. Sedert 2005 is hij de penningmeester. Zo werkte hij mee aan de groei van de partij. Lokaal vertegenwoordigt hij de N-VA in de raden van bestuur van Leuvenement en 30CC.

Lieven is een bezige bij. Naast zijn dagtaak als medewerker ‘Lezers en collectie’ voor de Luisterpuntbibliotheek in Brussel en de N-VA is hij ook actief als provinciaal bestuurslid van KVG-Vlaams-Brabant, die hij dan ook vertegenwoordigt in de Leuvense toegankelijkheidsadviesraad. Daarnaast is hij nog actief als secretaris van de Leuvense milieuadviesraad en het Leuvense Jaartallenleven, meer bepaald bij de Mannen van 1969. Voor Lieven zijn leefmilieu, cultuur, het verenigingsleven, het leven in Leuven , maatschappelijk welzijn en inclusie erg belangrijk. En ook sport vind hij  belangrijk, de sport die bij hem veruit de meeste voorkeur wegdraagt is het wielrennen in al zijn facetten, of het nu gaat over het wielrennen op de weg, op de wielerbaan of het veldrijden,  er zal hem heel weinig ontgaan van wat er gebeurt in de wielerwereld, zowel nationaal als internationaal.