Fred Debrun

“Idealisme is mijn motor, verkeersveiligheid mijn doel”.

Fred Debrun is gehuwd met Conny Pardon en woont in de  Albrecht  Rodenbachstraat  50  te Kessel-lo. Fred heeft drie dochters, een zoon en drie kleinkinderen.

Fred bracht gans zijn jeugd door in Kessel-lo waar hij actief was bij Chiro Blauwput en Bovenlo.  Hij was mede-oprichter van de Volksunie jongeren in Leuven. Fred werd overtuigde Vlaming door de Chiro, door Willy Kuypers en door zijn werk in het FDF Brussel van de jaren ’70.  Hij streed voor rechtvaardige Vlaamse eisen, nam deel aan de protesten voor Leuven Vlaams en de Marsen op Brussel en de marsen in de Voerstreek, hij protesteerde mee tegen de sluiting  van de mijn te Zwartberg maar was ook actief in de vredesbeweging (Vietnamoorlog, kernraketten)  en de milieubeweging met de VUJO actie Red de Kesselberg (afschaffen motocross) en de actie voor zuiver Demerwater.

Het sociale zat er altijd in.

Fred werkte 38 jaar lang als ambulancier op de spoedgevallendienst van het UZ tot september  2012.  Hij was ook jaren actief als vakbondsafgevaardigde LBC in het UZ Gasthuisberg.  Lang kon hij niet genieten van een zorgeloos pensioen want in juni 2013 werd hij gemeenteraadslid van de N-VA fractie.

Fred is lang actief geweest in het bestuur van de Bond voor Grote en jonge gezinnen (nu de Gezinsbond).  Als vrijwilliger zette hij zich in voor kindvriendelijke speelplaatsen op school en een verkeersveilige schoolomgeving. Verkeersveiligheid werd zijn dada met projecten van Riemst tot Gent. Hij haalde zelfs “Kijk Uit” en maakte een film “Een dorp zoals een ander”. Hij nam initiatieven voor een Leefbare Geldenaakse baan. Het fietspad langs de spoorweg richting Heverlee station is er het sprekend bewijs van de fietshangbrug nog steeds niet.

Fred zet zich nu in voor OKRA als teamleider in Kessel-lo, en is lid van het gewestbestuur, het regiobestuur en het dagelijks bestuur van de regio Oost-Brabant. Hij is lid van de seniorenadviesraad Kessel-lo, lid van Minder Mobiel  Leuven en  beheerder van de zalen de Kring .

Als gemeenteraadslid in juni 2013 volgt Fred de commissies sociale zaken, openbare werken, veiligheid en personeelszaken.

Thema’s: senioren, verkeersveiligheid en veiligheid

Fred volgt het seniorenbeleid nauw op. Evenals verkeersveiligheid (minder bussen in de binnenstad, fietsbeleid, pizzabrommers, accentverlichting op de fietsoversteek een mei laan, Martelarenlaan)

Hij ijvert voor een ANPR cameraschild en een strenger drugsbeleid en BIN netwerken via Whatsapp.

Realisaties sinds 2013

Drugscontroles in stadspark
Hellend vlak aan Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke