Programma

Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Het programma van N-VA Leuven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018

 

Sport

Sportplan N-VA Leuven

Voluit voor een 50 m-zwembad en een balsporthal met digitale belijning: Leuven Sportstad: N-VA heeft ambitieus sportplan

Vandaag maakt N-VA Leuven haar sportplan bekend. Het plan omvat vijf grote pijlers: 1) een 50m-zwembad op de sportsite van Kessel-Lo, 2) een balsporthal met digitale belijning, 3) stadsbrede uitdagingen om heel Leuven aan het bewegen te krijgen, 4) een voorstel om een vakantie/weekend-sportkaart in samenwerking met de KU Leuven te maken, en 5) meer samenwerking, bijvoorbeeld om van Leuven de SportsTech hoofdstad van Europa te maken. “We willen met dit Leuvens sportplan een versnelling hoger schakelen en onze stad niet enkel als kennis- en cultuurstad positioneren maar ook als echte sportstad. Met een uitgebreid sportaanbod, aangepaste activiteiten voor ouderen en voor mensen met een beperking en vooral goede infrastructuur. Van sport gaat een enorme gemeenschapsvormende kracht uit die bijdraagt tot je goed voelen, je identiteit en tot de inclusie van kansengroepen. Sport en bewegen brengen alle Leuvenaars samen, wij zetten in op die verbindende factor,” aldus Lorin Parys.

50 m-zwembad

“Leuven kent een enorm gebrek aan zwemwater. De zwembaden, zwemclubs en wachtlijsten van zwemclubs zitten bomvol. Wij pakken de capaciteitsproblemen aan met een becijferd plan voor de  bouw van een 50 m-bad,” zegt Pieterjan Vangerven, voormalig Belgisch zwemkampioen en vijfde op de lijst. “Het zwembad van Kessel-Lo staat voor enorme investeringskosten, dan is het slimmer om te investeren in een nieuw en groter zwembad. Van zo’n zwembad worden niet enkel de competitiezwemmers en waterpolo-spelers beter, maar vooral de recreatieve baantjestrekkers en de zwemscholen.”

“We hebben ons huiswerk gemaakt en zijn in Nederland gaan praten met architecten en zwembaduitbaters van 50m-baden en hebben zelf een studie gemaakt. De kostprijs van de bouw schatten we op 12 miljoen euro, de jaarlijkse uitbatingskosten op 1,2 miljoen euro. De prijzen voor Leuvenaars en sportclubs blijven dezelfde. Om even te vergelijken: jaarlijks betaalt de stad € 1 541 900 aan SportOase voor de uitbating van het sportcomplex op de Philipssite.”

In het beleidsplan van de huidige coalitie stond: “Samen met zwemclubs gaan we op zoek naar locatie en financiering van 50meter-bad in Vlaams-Brabant.” Daar is geen werk van gemaakt. Nu duikt dezelfde belofte weer op. De N-VA stelt daar een onderbouwde sportvisie, locatie en financiering van een 50-meter bad tegenover.

Balsporthal met digitale LED-belijning

“Net als de Leuvense zwembaden zitten ook de Leuvense sporthallen aan hun maximale capaciteit. Bovendien is de gemiddelde leeftijd van de sporthallen redelijk hoog. De bouw van een nieuwe balsporthal dringt zich dan ook op. Het huidige stadsbestuur heeft het idee geopperd om een nieuwe balsporthal te bouwen in Heverlee zodat de Leuvense basket en volleybalclub een echte thuishaven voor hun trainingen en jeugdwerking hebben. Wij staan met N-VA Leuven achter die ambitie, maar gaan nog een stap verder,” aldus Ralph Opdebeeck, sportcoach en elfde op de lijst van N-VA Leuven.

Vangerven: “Iedereen kent het wel: sporthallen waar de lijnen in allerlei kleuren door elkaar lopen. Dankzij vernieuwende technologie kan dat beter. Wij willen investeren in vloeren met LED-belijning, waarbij enkel de lijnen oplichten van de sport die op dat specifieke moment beoefend wordt.”

Leuven Beweeg(t)!

Opdebeeck: “Naast het voorzien van nieuwe infrastructuur willen we ook werk maken van beweging voor allen, aangezien sport zowel lichamelijke, mentale en sociale voordelen brengt. We willen dan ook inzetten op collectieve uitdagingen voor de Leuvenaars op maat van alle leeftijden en niveaus. Zo’n uitdaging kan bijvoorbeeld het aantal stappen, gezwommen baantjes, gelopen of gefietste kilometers, verloren kilo’s zijn… Zo gaan we samen de strijd tegen welvaartziekten als obesitas en diabetes aan. De resultaten projecteren we op grote schermen aan het stadskantoor of in de stad.”

“Daarnaast willen we op vaste tijdstippen sportactiviteiten organiseren, telkens in een andere deelgemeente, waarbij het accent ligt op het collectieve en beweging, niet per se op presteren. Zo zullen we bijvoorbeeld geen tijdsregistratie bijhouden. Ook publiek toegankelijke sportinfrastructuur is belangrijk. Zo willen we in het park aan de Parkpoort bij SportOase bijvoorbeeeld een Finse piste aanleggen zodat je rond de site kan lopen.”

Een weekend- en vakantiesportkaart in samenwerking met de KU Leuven

Parys: “Aansluitend op beweging voor allen, willen we ook wat al bestaat beter kenbaar maken . Zo kent iedereen het ‘sportkot’. Momenteel biedt de KU Leuven van juni tot september een vakantiesportkaart aan voor €30 euro. Daarmee kan iedere Leuvenaar gebruik maken van de sportinfrastructuur van de universiteit voor basket, voetbal, badminton, tennis of zwemmen en ben je ineens verzekerd. “

“Jammer genoeg is dit genereuze initiatief van de universiteit veel te weinig bekend bij de Leuvenaars. Wij willen het bestaan van deze kaart veel breder bekend maken en actief promoten en onderzoeken  of we ze kunnen uitbreiden naar de andere vakanties en weekenddagen. Tenslotte gaan veel studenten tijdens de weekends toch nog steeds naar huis en wordt de infrastructuur dan onderbenut.”

TEAM Leuven

Parys: “De laatste pijler in ons sportplan gaat over samenwerking, vandaar TEAM Leuven. Dat moet ervoor zorgen dat we ons als gezonde en sportieve stad op de kaart zetten. Samenwerking kan op alle niveaus. Bijvoorbeeld een nog actievere band tussen sportclubs en de universiteit zodat SportsTech echt kan uitgroeien tot een begrip in de sportwereld en Leuven een referentie wordt op het vlak van sport en innovatie.”

 

Het volledige plan vind je hier: 

Contact

Lorin Parys 0476 45 34 01

Pieterjan Vangerven 0495 74 25 19

Ralph Opdebeeck 0476 29 85 87

 

 

Groenplan

Woonplan

10 punten woonplan N-VA Leuven

‘Wie belooft de wooncrisis in Leuven met één vingerknip op te lossen, droomt. Maar wie beweert dat het beleid er niets aan kan doen, die is in slaap gevallen,’ zegt kandidaat-burgemeester Lorin Parys. ‘Als je luistert naar de Leuvenaar, gaat het vaak over hoe duur wonen in Leuven is. In ons plan zit wat voor iedereen, maar hebben we speciale aandacht voor Leuvenaars en hun kinderen die hier willen blijven wonen. Dat doen we met 10 nieuwe ideeën voor verandering.’ 

Een woning kopen

Idee 1 - Wonen in Eigen Stad: we zorgen ervoor dat kinderen van Leuvenaars makkelijker in eigen stad kunnen blijven wonen. Dat doen we door private projectontwikkelaars die in Leuven willen bouwen, te verplichten om 20% van hun project te verkopen aan mensen met een nauwe band met Leuven en een modaal inkomen. 
Idee 2 - Onroerende voorheffing verlichten: we reiken gedurende 3 jaar na de aankoop van een woning in Leuven die maximum 385.000 euro kost, een premie uit aan jonge kopers (-35) die al 3 jaar in Leuven wonen. Die premie betaalt het gemeentelijk deel van de onroerende voorheffing terug.
Idee 3 - Innoveren als slimme stad: we creëren een nieuwe wijk als Community Land Trust. Daardoor moeten kopers enkel de prijs van de woning betalen, niet van de grond. We integreren een  zorgcomponent. En we doen voor dit project beroep op de fondsen uit het Grond Fonds. 
Idee 4 - Stadswoningen Anders: we hervormen het systeem zodat het eerlijker en betaalbaarder wordt. Wie al een woning heeft, komt niet meer in aanmerking. En we spreken een maximumprijs voor woningen af, zodat die beter overeenstemt met de inkomenscriteria.

Een woning huren

Idee 5 - Investeren in het sociale verhuurkantoor: we schakelen de privé markt in om de huurmarkt voor iedereen toegankelijk te maken. Dat doen we door het aantal wooneenheden bij het sociaal verhuurkantoor Spit te verdubbelen en leegstaande woningen, via het SVK, om te vormen tot huurwoningen. 
Idee 6 - Pop up wonen: we zorgen voor meer huurwoningen voor Leuvenaars met een laag inkomen. We bouwen 180 nieuwe sociale woningen in kleine projecten. We geven voorrang aan Leuvenaars bij de toewijzing van een sociale woning. En we zorgen voor pop-up wonen in leegstaande woningen, ook bij sociale huisvestingsmaatschappijen.

Flankerend beleid

Idee 7 - Activeringsheffing verdubbelen: we zorgen dat meer bouwgronden worden aangesneden. We behouden de vrijstelling van één bouwgrond per kind onder de 30 jaar.
Idee 8 - Co-housen ondersteunen: we herschrijven de Algemene Bouwverordening zodat ze leesbaarder en werkbaarder wordt. We zorgen ervoor dat ze vernieuwingen ondersteunt. 
Idee 9 - Woonkwaliteit verhogen: we stellen een Leuvens bouwmeester aan. We investeren in gezamenlijke wijkrenovaties. We laten hoogbouw toe buiten de ring, op de daarvoor voorziene plekken. We voeren wonen-boven-winkels opnieuw in. 
Idee 10 - Publiek domein  laten verrassen: we leggen voetpaden, bomen, speelpleintjes en extra groen aan. We laten projectontwikkelaars mee investeren in interactieve publieke kunst. 


‘Met die frisse ideeën voor verandering geven we het woonbeleid in Leuven een nieuwe impuls,’ zeggen fractieleider Zeger Debyser en Lorin Parys. ‘We gaan nu de boer op en het debat aan over onze voorstellen. De Leuvenaar heeft ongetwijfeld nog ideeën die we nog niet gehoord hebben en ook die willen we horen.’


Lorin Parys 0476/45.34.01
Zeger Debyser 0491/22.71.52

Investeringsplan deelgemeenten

N-VA heeft ambitieus investeringsplan deelgemeenten.

Uit een analyse van de N-VA blijkt dat de investeringen in wegbeheer over de verschillende deelgemeenten in Leuven erg ongelijk uitvallen. “Dat willen we recht trekken gebaseerd op een grondige analyse van de noden voor fietsers, voetgangers en auto’s in elk van de Leuvense deelgemeenten. We koppelen dat aan een ambitieus investeringsplan met nieuwe ideeën voor Wilsele, Wijgmaal, Heverlee en Kessel-Lo,” zegt kandidaat-burgemeester Lorin Parys. In elke deelgemeente komt er een actief deelgemeentehuis, adviesraad en burgerbegroting. Het N-VA plan is het resultaat van een luistertoer bij de inwoners van elke deelgemeente.

Fietsersbrug over Geldenaaksebaan en Nationaal Park

In Heverlee heeft het stadsbestuur in de periode 2014 tot 2017 237 euro per inwoner geïnvesteerd en in Kessel-Lo 282 euro. Ter vergelijking, in Wijgmaal was dat 1.027 euro, in Wilsele 433 euro en in Leuven centrum 550 euro. Ook als je de oppervlakte van de deelgemeenten in beschouwing neemt, komt Heverlee er bekaaid van af. “Elke investering moet vertrekken vanuit een reële nood, maar het is wel duidelijk dat Heverlee een inhaalbeweging kan gebruiken, zeker op het vlak van stoepen, straten en fietspaden,” zegt Zeger Debyser, fractieleider. “En in de Kardinaal Mercierlaan bewaren we de bomen door een dubbelrichtingsfietspad aan één zijnde van de straat aan te leggen en een voetpad aan de andere.” 

Tine Eerlingen en Frieda Aerts, beiden gemeenteraadslid: “We voorzien een fietsbrug over de Geldenaaksebaan zodat Heverlee en Kessel-Lo beter verbonden worden. Net zoals we inzetten op veilige fietsroutes naar onze grootste middelbare school, Heilig Hart. We voorzien een nieuw deelgemeentehuis en een groen plein aan de Sint-Lambertuskerk. Aan het arboretum in Heverleebos investeren we in een avonturenparcours met touwen en het bos laten we deel uitmaken van een Nationaal Park. In Egenhoven willen we een autodeelpunt.”

Investeringen in Heuvelhof en 50 meter bad

Gemeenteraadslid Fred Debrun en kandidaat Katia Warny uit Kessel-Lo: “We investeren ook in de opwaardering van het Heuvelhofpark met een blote voeten pad, een zwemvijver voor viervoeters, bewegingstoestellen voor senioren en plek voor kunstwerken van lokale kunstenaars. Het deelgemeentehuis moet de nieuwe adviesraad voor Kessel-Lo huisvesten en ruimte bieden voor horeca en gratis vergaderzaaltjes voor verenigingen.”

“De sportsite van Kessel-Lo richten we opnieuw in met 1 parking in plaats van de bestaande 5, een 50- meter bad en extra accommodatie voor Blauwput Omnisport,” zeggen kandidaten Pieterjan Vangerven en Veerle Bovyn.

Kristof Polfliet, kandidaat op de 44ste plaats: “We zorgen ook voor een veilige fietsoversteek ter hoogte van het Locomotievenpad en langs het Jan Vranckx-tracé. Daarnaast maken we via een glazen afscheiding de locomotief die nu verstopt zit achter een poort aan het Locomotievenpad opnieuw zichtbaar. En op de Eénmeilaan richten we een zone 30 in tot aan de Herfstlaan zodat iedereen veilig kan oversteken om het Provinciaal Domein te bereiken.”

Voetgangersbrug over de Ring in Wilsele en nieuwe invulling Vaart

“In Wilsele introduceren we een voetgangersbrug over de Ring die de Abdij Keizersberg verbindt met de Albert Wouterstraat, we leggen een dorpspleintje aan bij de Sint-Martinuskerk en bouwen een uitkijktoren over Leuven op de Keizersberg,” zeggen kandidaten Katrien Houtmeyers en Anja Verbeeck. “En uiteraard willen we graag onderzoeken of de stad de Vijvers van Bellefroid kan verwerven als extra groene ruimte in Wilsele.”

Daarnaast wil N-VA de verrommeling van de Vaart aanpakken met een grondige herinrichting. Er moet een wandelboulevard op de Vaart komen met daarnaast een fietspad. De geslaagde combinatie van handel en ontspanning zoals op de Stordeursite, trekken we door. De nieuwe mix van wonen, werken en handel in de hoogte, op korte afstand van de stad en aan het water moet een troef worden.

Stationsomgeving Wijgmaal aanpakken

OCMW-raadslid Tine Vanderwee en kandidaat Karine Op de Beeck: “In Wijgmaal pakken we de omgeving van het station aan op vlak van inrichting, die kan veiliger voor fietsers. Net zoals bij de andere spoorwegoverwegen in Wijgmaal. We onderzoeken nieuwe sportinfrastructuur aan de Ymeria. De gemeenteschool wordt ons deelgemeentehuis waar de adviesraad vergadert. En we vrijwaren zoveel mogelijk het landbouw karakter dat Wijgmaal nog heeft.”

Een Inclusief Leuven

N-VA pleit voor een "Inclusief Leuven"

N-VA wil dat Leuven meer werk maakt van een toegankelijke en inclusieve samenleving. Daarom doet de partij zelf een aantal voorstellen. Zo wil het onder meer van Leuven een BlueAssistvriendelijke gemeente maken, werk maken van een toegankelijk openbaar domein met vlakke en voldoende brede voetpaden en inclusieve speeltuinen voorzien. N-VA Leuven wil een stad die meer toegankelijk is voor mensen met een beperkte mobiliteit. 

Op de Leuvense Gemeenteraad van volgende week agendeert gemeenteraadslid Tine Eerlingen (NVA) het voorstel om van Leuven een BlueAssist-vriendelijke gemeente te maken. BlueAssist is een eenvoudig hulpmiddel dat houvast biedt aan mensen die moeite hebben om een eenvoudige vraag te stellen. Met behulp van BlueAssist, tonen ze eenvoudig hun hulpvraag. “Zo geef je mensen de kans om dagelijkse dingen alleen te durven doen zoals boodschappen doen, de bus nemen, … Ze kunnen veel zelfstandiger leven en kunnen volwaardig participeren aan de samenleving”, aldus Eerlingen. “Het stadsbestuur kan het eigen personeel, handels- en horecazaken, maar ook alle inwoners informeren en sensibiliseren over het gebruik van dit systeem.”

Inclusieve speeltuinen voor kinderen

“Voor kinderen pleit N-VA Leuven voor inclusieve speeltuinen. Aangepaste speeltuigen kunnen door alle kinderen gebruikt worden en zijn ook toegankelijk voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers. Door het voorzien van enkele inclusieve speeltuinen kunnen ook kinderen met een beperking er hun hartje ophalen”, klinkt het. 

Meer aandacht voor toegankelijkheid bij grote projecten

Ook de toegankelijkheid van de foyer en het cinemacafé op de Vesaliussite staat geagendeerd op de gemeenteraad van volgende week. In 2016 bleek immers dat rolstoelgebruikers via het centrale plein en de openlucht moesten om van de foyer naar het cinemacafé te gaan en bovendien langs de achterdeur werden ontvangen. De stad zal nu een toelage geven voor de plaatsing van een lift. “Goed dat er aanpassingen voorzien worden, maar toch wel bijzonder jammer dat er bij een recent project van dergelijke schaal initieel niet meer aandacht ging naar integrale toegankelijkheid. Bij de bouw en aanleg van grotere projecten (gebouwen of pleinen) moet er daarom volgens de N-VA beter geluisterd worden naar de Adviesraad voor Toegankelijkheid”, verduidelijkt Eerlingen.  

Er is in Leuven nog veel werk aan de winkel op vlak van toegankelijkheid, vindt N-VA-kandidaat Lieven Vanpoucke, en tevens lid van de Adviesraad voor Toegankelijkheid. “Een van de meest dringende zaken is het aanpakken van het openbaar domein, en dan in het bijzonder de voetpaden. De voetpaden liggen er in groot Leuven op vele plaatsen zeer slecht bij.” Katia Warny, kandidaat voor N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen en inwoonster van Lolanden bevestigt: “Eén van de schrijnende voorbeelden is de omgeving rond het buurtcentrum aan Cassablanca in Kessel-Lo, in juni ging het open, maar nog altijd zijn de toegangswegen er naartoe ontoereikend.”

Toegankelijke website

“Daarnaast is ook toegankelijke informatie een belangrijk aandachtpunt. Alzeker op de website van de stad. De informatie moet voor iedereen te begrijpen zijn. Bovendien moet alle informatie over toegankelijkheid van de stad, zijn handel, horeca en dergelijke meer op één centrale plaats en in één muisklik te vinden zijn. Dat is nu zeker niet het geval”, zegt Vanpoucke. 

Contact

Tine Eerlingen Gemeenteraadslid N-VA Leuven +32 485 19 90 08

Lieven Vanpoucke Kandidaat 20 voor N-VA Leuven +32 478 27 90 53

Katia Warny Kandidaat 17 voor N-VA Leuven +32 497 21 20 89

 

 

 

 

N-VA heeft muzikale ambities met de stad

N-VA heeft muzikale ambities met de stad: Er zit muziek in Leuven!

Vandaag beslist de Vlaamse Regering, op voorstel van Philippe Muyters, om jaarlijks minstens 400.000 euro te investeren in de Leuvense Alamire Foundation, een bedrag dat kan oplopen tot 800.000 euro per jaar. “Deze investering is een mooie gelegenheid om de Leuvense muzikale troeven met elkaar te verbinden en uit te spelen,” zegt kandidaat-burgemeester Lorin Parys. “Met al ons muzikaal talent willen we jaarlijks, aan het begin van de zomer, een echt muziekfeest houden in de straten van Leuven. Daarnaast willen we dat Leuven zich kandidaat stelt voor het UNESCO Creative Cities Netwerk. En als sluitstuk van onze muzikale plannen, verdienen onze Academie en Conservatorium een nieuw gebouw aan de Dirk Boutslaan.”

Alamire: 15de eeuwse muziek & Leuvense spitstechnologie

Zo goed als elke Vlaming kent de Vlaamse schilderkunst uit de bloeiperiode van de vijftiende en zestiende eeuw. Topwerken als Van Eycks Lam Gods zijn in het collectief geheugen ingebed. Even monumentaal en sterk bepalend voor de latere ontwikkeling van de muziek in Europa zijn de tijdgenoten-musici van de Vlaamse primitieven, de Vlaamse polyfonisten.  De Alamire Foundation is een samenwerking tussen KU Leuven, Onderzoeksgroep Musicologie, en Musica, het Impulscentrum voor Muziek. Alamire huist al enige tijd in de Abdij van ’t Park in het Huis van de Polyfonie. Als internationaal studiecentrum stelt de Alamire Foundation zich tot doel onderzoek uit te voeren gericht op de muziek in de Nederlanden van de middeleeuwen tot 1800.

“Met deze investering ondersteunt de Vlaamse Regering uniek Vlaams erfgoed in Leuven maar ook de ontwikkeling van geavanceerde technologie voor digitalisering en geluidsweergave,” zegt Parys. “Dat past perfect in onze strategie om van Leuven de Slimste Stad te maken.” Met de investering kan de stichting nu de omslag maken van materieel naar digitaal erfgoed. Daarvoor maakt ze gebruik van spitstechnologie zoals het Alamire Digitaal Lab, een mobiele fotografische opstelling waarmee opnames in hoge resolutie worden gerealiseerd en die vernieuwende mogelijkheden biedt om muziek te visualiseren en de bronnen te restaureren. Alamire wil ook de muziek zoals ze in handschriften is overgeleverd terug laten weerklinken. Daarvoor maakt ze gebruik van een tweeledig Geluidslab met een Analytisch en een Interactief Labo dat in de Stemmenbibliotheek in de Norbertuspoort wordt geïntegreerd. Die Stemmenbibliotheek wordt in september geopend.

Nieuw zomers muziekfeest in de straten van Leuven

“We geloven in de kracht van cultuur om verbondenheid te creëren,” zegt Lorin Parys.  N-VA Leuven daarom wil een fris evenement toevoegen aan de Leuvense zomer. Met Alamire, het SLAC, het Lemmensinstituut, de Leuvense koren, de beiaard- en orgelwerking, onze ensembles, het Stuk, 30CC, Het Depot en al onze muzikanten willen we aan de start van elke zomer één groot muziekfeest houden. “We stellen onze straten, pleinen, museum, het Stadhuis, stadskantoor, restaurants, cafés en kerken open voor alle muzikanten, amateurs, professionelen en studenten. En we bieden een verrassende mix van jong talent en gevestigde waarden en een brede mix aan muziek aan zoals je die nergens anders vindt.”

Investeren in cultuur en creativiteit: Leuven in VN Creative Cities Netwerk met muziek.

“We moeten onze troeven ook internationaal uitspelen”, zegt Zeger Debyser van N-VA. “En investeren in het potentieel van de creatieve industrie voor Leuven.” Het UNESCO Creative Cities Netwerk telt 116 steden die investeren in creativiteit en onderling samenwerken. Deelnemende steden werken samen in het promoten van creativiteit en de creatieve industrie, delen goede praktijkvoorbeelden, versterken cultuurparticipatie en integreren cultuur in economische en sociale beleidsdoelstellingen.  “De ambitie om bij dat netwerk te horen moeten we als Slimste Stad hebben. De volgende kans om toe te treden is in 2019, die moeten we grijpen.”

Meer info: https://en.unesco.org/creative-cities/home

Een nieuw gebouw voor het SLAC aan de Minnepoort

Tot slot wil N-VA Leuven ons deeltijds kunstonderwijs een nieuw onderkomen schenken. Het SLAC, de Academie Beeldende kunst en het Conservatorium voor muziek, woord en dans, biedt kinderen, jongeren en volwassenen een breed gamma van opleidingen in de podiumkunsten en beeldende kunsten aan. “Ondanks de hoog aangeschreven kwaliteit van het onderwijs voldoet de infrastructuur niet aan de basisvereisten. Er zijn te weinig grote lokalen en de kwaliteit van de infrastructuur in de deelgemeenten is ondermaats. Een nieuw gebouw met verschillende functies voor het SLAC op de plaats van de Minnepoort dringt zich op termijn op. Net als een investering in muziekonderwijs in de deelgemeenten.”

Gemeenteraadslid Tine Eerlingen: “In onze academie of aan ons conservatorium kunnen leerlingen zich maximaal ontwikkelen, beoefenen ze kunsten puur als hobby maar ook als voorbereiding op een professionele carrière en ontstaan vriendschappen. We vinden het belangrijk dat we ook een aanbod ontwikkelen voor kinderen met een beperking om hun talenten tot ontwikkeling te laten komen. SLAC is bij uitstek een plek waar experimenteren moet kunnen.”

 

Contact:

Lorin Parys                         0476 45 34 01

Zeger Debyser                 0491 22 71 52

Tine Eeringen                    0485 19 90 08

 

Dierentienpuntenplan

LEUVENSE DIEREN GRIJPEN DE MACHT: N-VA Leuven presenteert haar dierentienpuntenplan 

Op donderdag 30 augustus werd de facebookpagina van N-VA Leuven gehackt. Dit bleek het werk te zijn van een reeks harige vrienden, die het gebrek aan actie op het vlak van dierenwelzijn in Leuven meer dan beu zijn. Ook vandaag ging de strijd verder en lanceerden de dieren hun dierentienpuntenplan, want ook de Leuvense dieren willen Verandering.

“Ik heb een groot hart voor dieren, maar in Leuven merk ik dat het stadsbestuur deze liefde niet deelt. Leuven kreeg weliswaar het label ‘diervriendelijke gemeente’, maar dat blijkt een label dat intenties beloont, en geen verwezenlijkingen”, aldus Lies Verlinden, kandidaat voor de gemeenteraads-verkiezingen op plaats vier. “Het is tijd dat er in Leuven een échte visie komt op dierenwelzijn. Een visie waar dieren centraal staan. De laatste zes jaar is er vanuit het stadsbestuur  amper iets  ondernomen, tenzij het om een provinciaal of Vlaams initiatief ging. Nu wil de sp.a plots een dierenasiel, maar hun schepen van leefmilieu is vandaag zelf bevoegd voor dierenwelzijn en heeft niets ondernomen”.

Daarom is er nood aan een echt actieplan, met als kers op de taart een echt asiel voor Leuven. De nood hiervoor is immers groot, gezien de regio met een opvangtekort kampt sinds de sluiting van het asiel van Aarschot. Maar er is nog veel meer dat we voor dieren en hun baasjes kunnen doen.

Het hele plan omvat deze tien punten:

 1. Een écht asiel voor Leuven als veilige thuishaven voor tamme katten en honden die gevonden zijn of waar men afstand van wil doen. Zo voorkomen we dat deze dieren gedumpt worden, en kunnen we een reflex creëren om sneller aan de alarmbel te trekken als er een verwaarloosde kat wordt aangetroffen. Zwerfkat in Leuven blijft natuurlijk bevoegd voor de Leuvense zwerfkatten.
 2. Dierenwelzijn als aparte schepenbevoegdheid, in plaats van een deel van leefmilieu.
 3. Een dierenflik, naar analogie met de studentenflik. Nu is er enkel een werkgroep bij de politie, maar we willen een bekend gezicht als aanspreekpunt om te ondersteunen, sensibiliseren en te handhaven.
 4. Een centraal meldpunt (online en telefonisch) voor gevonden en vermiste dieren, zwerfkatten en voor dieren in nood. Van daaruit wordt er verder gedispatcht naar de best geplaatste dienst.
 5. Meer sensibilisering rond belang van sterilisatie en castratie van katten, chippen, … via informatiecampagnes en uitleg op scholen
 6. Centraal informatiepunt rond dierenwelzijn op de website van de stad, met verwijzingen naar lokale en Vlaamse initiatieven rond dieren.
 7. Hoplr inschakelen als een platform voor dierenliefhebbers. Zo kan je op één locatie een oppas zoeken voor je dieren, advies vragen en afspreken met je buren om samen met de hond te gaan spelen. Zo zetten we weer een stapje vooruit in het bouwen van buurtnetwerken en het bestrijden van eenzaamheid.
 8. Meer faciliteiten voor honden: meer hondenlosloopzones binnen de ring, een hondenspeeltuin, een hondenzwemvijver en drinkpalen. Een viervoeter moet zich welkom voelen in de stad.  
 9. Bestrijden overlast door het plaatsen van poeppalen op strategische plaatsen, ook buiten de hondenloopweides.
 10. Inzet van geluidloos vuurwerk om gevoelige honden- en poezenoortjes te beschermen. In plaats van harde knallen, kan muziek het schouwspel begeleiden.

Meer info: Lies Verlinden - Kandidaat gemeenteraad N-VA plaats 4 - 0479 61 87 66

Mobiliteitsplan

N-VA wil orde in de mobiliteitschaos: 8 voorstadsparkings, nieuw bussenplan en aanpassing circulatieplan

Lees het volledige mobilteitsplan van N-VA Leuven: 

Nieuwe economische impulsen voor Leuven

Nieuwe economische impulsen voor Leuven - Een slimme en nieuwe stadswijk in Haasrode

Het gebrek aan uitbreidingsruimte om te ondernemen is in Leuven is al lang een politiek pijnpunt. Naar aanleiding van het VOKA burgemeestersdebat vandaag, maakt de N-VA zijn plannen bekend om de Leuvense economie zuurstof te geven. “We voorzien in extra ruimte door op langere termijn van Haasrode een nieuw stadswijk te maken waar je kan wonen, werken, leren en ontspannen. En we doen wat aan de krapte op de arbeidsmarkt door sneller te activeren en een lokale jobmarkt te organiseren,” zeggen Lorin Parys en Katrien Houtmeyers.

Voor meer informatie kan u terecht bij Lorin Parys of Katrien Houtmeyers, waarvan u de contactgegevens onderaan het

kan vinden.

 

Integratie is een verhaal van rechten én plichten

Integratie is een verhaal van rechten én plichten - Opiniestuk

Ik heb gisteren De Stemtest van VTM en HLN bekeken. Die heeft met niet vrolijk gestemd. Op de vraag of het een goed idee is om allochtone vrouwen apart te laten zwemmen in de Leuvense zwembaden, ben ik de enige lijsttrekker die dit helemaal niet ziet zitten. Op de vraag of je akkoord bent om 'moslims die de schepen van burgerlijke stand weigeren een hand te schudden, te laten trouwen' ben ik de enige kandidaat-burgemeester die het daar helemaal niet mee eens is.

Over integratie is in deze lokale campagne nog maar weinig verteld. Het lijkt alsof iedereen bang is om het thema aan te raken. Nochtans zou het een onderwerp moeten zijn. Ik heb er de laatste cijfers van de Lokale Integratiemonitor op nageslagen, daarin kan je lezen dat Leuven aan sneltempo verkleurt. Het aantal vreemdelingen in Leuven is volgens de cijfers van de Lokale Integratiemonitor meer dan verdubbeld. Van 7.650 in 2000 naar 18.047 personen, of van 8.7% naar 18% van de bevolking. Meer dan de helft daarvan zijn niet-Europeanen. Als je iedereen met een ‘buitenlandse herkomst’ meeneemt in de cijfers zijn we geëvolueerd van 21.975 personen in 2009 naar 29.911, of van 23% van de bevolking naar 30%.

Ons integratieverhaal is helder: in Leuven is er maar één gemeenschap, die van alle Leuvenaars. Maar hier wonen komt met rechten én plichten. De waarden van de Verlichting – zoals de gelijkheid tussen man en vrouw en de scheiding van kerk en staat - zijn daarbij de hoeksteen van de plichten. Een absolute nultolerantie voor racisme en discriminatie zijn daarbij de leidraad bij de rechten.

Wat betekent dat dan voor koppels die willen trouwen maar geen hand willen geven? Koppels die willen trouwen moeten op voorhand te horen krijgen wat er van hen verwacht wordt zodat er geen verrassingen zijn op het stadhuis. Maar een koppel dat weigert de hand te schudden van een schepen, stelt zich buiten onze rechtstaat. En die is niet onderhandelbaar.

Professor aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven, Frank Fleerackers, zei daarover in De Standaard: "[M]aar iemand die zich met een teken - de weigering van een handdruk - onttrekt aan onze rechtsstaat en onze algemene rechtsbeginselen en zo de sharia boven onze wetgeving plaatst, dan kan men zich de vraag stellen of we die persoon moeten toelaten om te trouwen."

En wat dan met aparte zwemuren voor allochtone vrouwen? Wij gaan niet terug in de tijd. Wat moet ik zeggen tegen al de vrouwen die gevochten hebben voor hun emancipatie en gelijke behandeling wanneer we nu aparte zwemuren gaan invoeren in de naam van die emancipatie? Dat is de wereld op zijn kop. En wat moet ik tegen mijn mannelijke Leuvenaars zeggen die dan ook graag zouden gaan zwemmen? Dat het niet kan omdat we meehelpen de onderdrukking van een aantal allochtone vrouwen in stand te houden? Dat zal in ieder geval zonder mij zijn. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig en daar ding ik geen millimeter op af.

Maar integratie gaat verder dan de enkel de waarden van de Verlichting. We moeten ook iedereen aan de slag krijgen als een hefboom voor integratie. Veel van de Leuvense buitenlanders werken aan de unief of bij IMEC, wat positief is omdat ze bijdragen aan de rijke schakering van onze stad en het economisch welzijn van Leuven. Maar in totaliteit werken er veel te weinig buitenlanders hier, we zitten maar aan de helft. Dat kan niet. We vragen aan iedereen om bij te dragen in tijden waar er krapte is op de arbeidsmarkt. Van de Belgen tussen de 20 en 64 in Leuven zijn er 33.110 die werken of 77%.

Maar als je daar enkele andere cijfers naast legt, zie je dat er werk aan de winkel is. Van de Leuvense buitenlanders werkt er maar 50% of 10.677 mensen op 21.261. Dat is te weinig. Van al wie in Leuven een leefloon krijgt, zijn er 259 Belgen en 1.554 niet-Belgen. Dat zijn schrijnende cijfers.

Wat willen we daaraan doen?

 • Wij willen om de 6 maanden een lokale jobmarkt organiseren waarbij we bedrijven uit Leuven samenbrengen met werkzoekenden. We doen dit in samenwerking met Voka en Unizo en de VDAB en het OCMW.  
 • We versterken het systeem van wijkwerken, werkplekleren op lokaal niveau.
 • Als de VDAB vindt dat dit past in een traject naar regulier werk, is wijkwerken verplicht.
 • We maken een geïntegreerd loket (OCMW, stad, VDAB en andere diensten) waardoor we niet meer eerst verwachten dat inburgering achter de rug is vooraleer we met de zoektocht naar werk beginnen.
 • We maken afspraken over begeleiding op de werkvloer en werken een bonussysteem uit waardoor begeleiding intensiever is door de stad naarmate het engagement voor duurzame tewerkstelling groter is.
 • En waar mogelijk, belonen we leveranciers van de stad die stageplekken en plaatsen voor duaal leren aanbieden.

Zo wordt werk een hefboom voor succesvolle integratie.

Maar de stad moet ook zelf het goede voorbeeld geven. Slechts 113 van de 1.149 mensen die voor de stad werken is van buitenlandse herkomst. Dat is nog geen 10%, terwijl 1 op 3 Leuvenaars van buitenlandse herkomst is. Het OCMW doet beter met 183 van de 962 werkkrachten. Dat is bijna 19% mensen van buitenlandse herkomst op de loonlijst. Onze politie hinkt achterop met maar 16 mensen op 373, of 4%. Net zoals we het abnormaal zouden vinden als er alleen maar mannen of vrouwen bij de politie zouden werken, of enkel jonge of oude mensen op het stadskantoor, moeten onze diensten een betere afspiegeling zijn van de bevolking.  Moeten we dan mensen van vreemde origine voortrekken in selectieprocedures? Absoluut niet. Maar we moeten er wel voor proberen te zorgen dat er voldoende zich kandidaat stellen. Daar moet het stadsbestuur inspanningen leveren.  

De keerzijde van de medaille is dat wie voor de overheid werkt, strikt neutraal moet zijn. Dus geen hoofddoek of andere religieuze kentekens achter het loket. Deze meerderheid koos vorig jaar nog om dat wel toe te laten, bv. bij het OCMW, verdedigd door de OCMW-voorzitter, Herwig Beckers van CD&V. Vreemd genoeg stelt zijn partij in de stemtest van Het Nieuwsblad dat "CD&V voor goede en onpartijdige dienstverlening is voor alle burgers. Uiterlijke levensbeschouwelijke tekenen passen hier niet bij." Is de CD&V nu voor of tegen het dragen van een hoofddoek achter het loket? Ik weet het niet meer.

Wie integratie zegt, zegt uiteraard ook onderwijs. De samenstelling van onze Leuvense klassen verandert pijlsnel. 30% van alle kinderen in het Leuvens kleuteronderwijs spreken thuis geen Nederlands. In het lager onderwijs is dat 21%, in het secundair 18%. Ons onderwijs heeft dus een huizenhoge uitdaging, vooral onze kleuterleidsters. Nederlands is de maïzena van onze gemeenschap en creëert kansen voor individuen. Dus willen we een actief taalbeleid en ontwikkelen we een uitgebreider leesbevorderingsprogramma met een heuse leescoach voor onze scholen waar we in elke kleuterklas leesouders proberen te krijgen en gebruik maken van een App om taalachterstand preventief tegen te gaan. We denken ook aan een uitgebreidere zomerschool Nederlands tijdens de grote vakantie zoals TaalBubbels in Aalst doet. En woensdagmiddag willen we net zoals in Landen ‘Getoeter en Getater’ opzetten waar taalkansen worden geboden voor jongeren.

Zo wordt integratie een verhaal van rechten én plichten waar iedereen zich goed bij kan voelen. Want we zijn tenslotte allemaal op onze eigen unieke wijze, Leuvenaars.

Auteur: Lorin Parys