Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 2 juni 2022, over deze onderwerpen: Mobiliteit

N-VA vraagt grondige aanpassingen aan het nieuwe mobiliteitsplan van Kessel-lo. N-VA kreeg heel wat opmerkingen en suggesties binnen van Kesselaars over het nieuwe mobiliteitsplan van Kessel-lo. Gemeenteraadsleden Zeger Debyser en Fred Debrun vragen volledige transparantie qua verkeerscijfers en …

Op 23 mei 2022, over deze onderwerpen: Goed bestuur, Mobiliteit

“Dit is pure sinterklaaspolitiek. Wij vragen een aanpassing van het concessiereglement” Binnen de context van het Europees project eHUBs worden in Leuven momenteel 30 elektrische deelbakfietsen van de aanbieder Cargoroo ter beschikking gesteld op 30 standplaatsen waar een mobipunt geïnstalleerd is …

Op 18 mei 2022, over deze onderwerpen: Mobiliteit

“Leuvense ANPR-camera’s blijven boetevalstrikken om stadskas te spijzen” Uit cijfers die N-VA fractievoorzitter Zeger Debyser opvroeg, blijkt dat er in Leuven in 2021 99.153 boetes werden weerhouden naar aanleiding van verkeersovertredingen geregistreerd door ANPR-camera’s, goed voor een bedrag van …

Op 5 mei 2022, over deze onderwerpen: Mobiliteit

We pleient voor dringende aanleg buurtfietsenstallingen Ondanks beloftes van het stadsbestuur om een netwerk uit te bouwen van buurtfietsenstallingen, blijft het in Leuven erg moeilijk om fietsen veilig te kunnen parkeren. In de grote fietsenstallingen worden heel wat diefstallen gesignaleerd, maar …

Op 25 april 2022, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Ruimtelijke ordening

N-VA Leuven vraagt meer consequentie en doordachtheid wat betreft ontharding van het publiek domein. “Een voetpad vervangen door een gracht en voetgangers de rijbaan opsturen, is geen goed idee.” Maandag staat de wegenaanleg van de Quarrélaan en Lobergenbos op de agenda van de gemeenteraad. De …

Op 20 april 2022, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Reactie N-VA Leuven op bekendmaking mobiliteitsplannen Kessel-Lo N-VA Leuven nam via de pers kennis van de mobiliteitsplannen voor Kessel-Lo. Zeger Debyser, fractievoorzitter: “Ook voor ons is de verhoging van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid een prioriteit, maar dit dient evenwichtig te …