Verbod op online cantussen in Leuven

Op 27 oktober 2020, over deze onderwerpen: Jeugd
online cantussen

Heel wat wenkbrauwen werden gefronst bij het lezen van het artikel in Veto van 26 oktober jongstleden: een aanvraag door studentenkring VTK om online te cantussen werd door de stad geweigerd. Niemand zal betwisten dat het een verstandige keuze is om studentenactiviteiten als cantussen en fuiven in de komende tijden te verbieden. De risico’s op besmetting zijn te groot bij dit soort samenkomsten. Maar dat zelfs de online alternatieven die door de studenten bedacht worden afgewezen worden, dat geeft toch stof tot nadenken.

Lies Verlinden, gemeenteraadslid voor N-VA in Leuven, kaartte deze beslissing aan op de gemeenteraad diezelfde avond: “Ik vroeg me af op basis van welke rechtsgrond men toelating van het stadsbestuur zou moeten krijgen om virtueel een pintje te mogen drinken? We hebben nood aan een goede handhaving, maar ik vraag me af waarom alleen achter je pc wat zingen en een pintje drinken niet zou mogen?” Burgemeester Ridouani was snel om te bevestigen dat de stad geen zeggenschap heeft over wat iemand achter zijn computerscherm uitvoert en dat er dus zelfs geen aanvraag voor een online cantus moet ingediend worden.

“Schepen van studentenzaken Van Oppens herhaalde in zijn aanvullende tussenkomst echter wat hij in het veto-artikel had verteld, namelijk dat de online cantus verboden werd niet omwille van corona, maar omdat er een gebrek aan sociale controle zou zijn, waardoor er niemand zou zorg dragen voor studenten die alleen te veel zouden drinken. Dit getuigt toch wel van een ongeziene betutteling”, aldus Torben Gering, voorzitter van Jong-N-VA Leuven. “Het zijn moeilijke tijden, maar ik hoop dat het stadsbestuur iets meer vertrouwen aan de dag legt voor onze studenten en de vele organisatoren van de studentenverenigingen die zich hard inzetten om de Leuvense student toch iets extracurriculairs te kunnen bieden.”

“Ik reken er toch wel op dat het stadsbestuur de waarde van dergelijke online alternatieven om de sociale cohesie tussen de studenten te verhogen gaat inzien”, gaat Lies Verlinden verder. “Eenzaamheid is ook een grote bedreiging, maar eentje die veel minder onder de aandacht komt. We moeten koste wat het kost vermijden dat studenten geïsoleerd raken.”

Lies Verlinden
Gemeenteraadslid
0479/61.87.66

Torben Gering
Voorzitter Jong N-VA Leuven
0478/71.91.29

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is