"Schrap verhoging onroerende voorheffing nu Leuvenaars het moeilijk krijgen huis af te betalen”

Op 14 april 2020, over deze onderwerpen: Financiën, Goed bestuur

Reactie N-VA op Jaarrekening 2019 Leuven:
“Schrap verhoging onroerende voorheffing nu Leuvenaars het moeilijk krijgen huis af te betalen”

“Het is een beetje gek dat het stadsbestuur trots is op een overschot op de rekening vorig jaar. Dat komt er omdat niet alle beloofde investeringen zijn uitgevoerd. En omdat de inkomsten uit boetes en belastingen gestegen zijn,” zeggen Lorin Parys en Pieterjan Vangerven van N-VA. “Bovendien zwijgt het stadsbestuur over de negatieve cijfers van het OCMW en over het feit dat de stadsschuld maal 4 gaat. Maar nu is het voor N-VA het allerbelangrijkste dat we ons als stad scharen aan de kant van alle Leuvenaars die het door Corona moeilijk krijgen, bijvoorbeeld om hun huis af te betalen. Daarom willen we de geplande verhoging van de belasting op wonen schrappen. Net zoals we de stadstaksen op ondernemen dit jaar niet willen innen. Zo geven we onze handel, horeca en kmo’s zuurstof en een kans om te overleven. Die verminderde ontvangsten compenseren we door bijvoorbeeld het openluchtzwembad van 11 miljoen euro aan de Vaart te schrappen. We vragen dus een aangepaste herstelbegroting, die we constructief met meerderheid en oppositie opmaken.”

“De resultaatrekening is positief. Maar dat komt vooral omdat investeringen beloofd en begroot worden maar uiteindelijk niet worden uitgevoerd. Zo stond er oorspronkelijk 75 miljoen euro ingepland voor investeringsuitgaven en werd er uiteindelijk maar 45 miljoen euro uitgegeven. Een goed voorbeeld daarvan is de nieuwe balsportzaal die aangekondigd werd in 2017 en waarvan de eerste steen nog altijd moet gelegd worden,” zegt fractieleider Parys.

“In het persbericht van de stad is er sprake van een exploitatie-overschot van 33,8 miljoen euro, terwijl het eigenlijk maar 26,1 miljoen euro bedraagt als men de cijfers van het OCMW mee in rekening neemt. Hetzelfde geldt voor de autofinancieringsmarge die in plaats van 28,3 miljoen, slechts 20,4 miljoen euro bedraagt,” zegt gemeenteraadslid Pieterjan Vangerven.

“We maken ons zorgen over de toekomst. De personeelskost stijgt op twee jaar tijd met meer dan 10 procent. De autofinancieringsmarge neemt zienderogen af in de meerjarenbegroting,” waarschuwt Pieterjan Vangerven. “Het bedrag dat overblijft na volledige afrekening om toekomstige projecten te financieren daalt van 28,3 miljoen naar minder dan 1,5 miljoen euro in 2025 wanneer de stadskas dus zo goed als leeg zal zijn. Om dat te compenseren zullen dus opnieuw hogere belastingen en schulden nodig zijn. Zo zien we nu al, nog voor de verhoging van de onroerende voorheffing is doorgevoerd, de belastinginkomsten aanzienlijk stijgen, vooral via boetes.”

“De meerjarenbegroting werd slechts minimaal aangepast en leidt nog altijd tot een nooit-geziene verviervoudiging van de schuld. We gaan van een van de beste leerlingen onder de centrumsteden naar de slechtste,” besluit Lorin Parys. “Daarom vragen we een nieuwe meerjarenbegroting die die Leuvenaars getroffen door de corona-crisis helpt. We stellen voor dat het stadsbestuur prioritair inzet op een herstelbeleid. Daarom moeten we bijvoorbeeld Leuvenaars die het moeilijk krijgen om hun huis af te betalen helpen. En dus moeten we de geplande 10% verhoging van de onroerende voorheffing schrappen. We stellen ook voor om stadstaksen voor handel, horeca en andere getroffen sectoren dit jaar kwijt te schelden. Het zal er immers op aankomen onze lokale economie alle zuurstof te geven. Om die minderopbrengsten te compenseren moeten een aantal frivole projecten wijken, zoals het openlucht zwembad aan de Vaart dat 11 miljoen kost.”

Lorin Parys
Fractieleider N-VA Leuven
0476/45.34.01

Pieterjan Vangerven
Gemeenteraadslid
0495/74.25.19

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is