Nieuwe ANPR-camera’s: elke week 3.000 boetes

Op 27 november 2018, over deze onderwerpen: Financiën, Goed bestuur, Mobiliteit, Veiligheid, Verkiezingen 2018

Nieuwe ANPR-camera’s: elke week 3.000 boetes, maar stadsadministratie kan niet volgen. N-VA pleit voor terugkeer van de redelijkheid.

Met het aanschakelen van de voorziene extra camera’s om Leuvenaars te beboeten die het circulatieplan overtreden, wil het stadsbestuur 3.000 boetes per week versturen. Lorin Parys: “Omdat de stadsadministratie de tsunami aan boetes die ze zelf uitschrijft niet meer kan volgen, maakt het bestuur 230.000 euro per jaar vrij om een extern bedrijf de boetes te laten versturen. Voor de volgende bestuursperiode gaat het dus over 1.380.000 euro om boetes te versturen. Dat is geld dat beter kan geïnvesteerd worden in de strijd tegen armoede en huisjesmelkerij.”

Zeger Debyser: “De bedoeling van de camera’s moet zijn om gedrag in het verkeer bij te sturen. Maar het stadsbestuur ziet de ANPR-camera’s als inkomstenbron. Leuven moet de camera’s veel duidelijker aangegeven zodat zo weinig mogelijk mensen een boete oplopen.”

Dit is de letterlijke weergave van de motivatie door de stad:

Motivatie

Om een vereenvoudiging en snellere behandeling van de gemeentelijke administratieve sancties door te voeren wenst de directie Algemene Zaken, afdeling secretariaat beroep te doen op derden.

Het afdrukken, plooien en verzenden van de gemeentelijke administratieve sancties heeft een grote impact op de bezetting van de aanwezige printers en plooimachines enerzijds, maar ook op de werklast van de medewerkers die instaan voor het behandelen van deze administratieve sancties anderzijds. Het gaat immers om grote aantallen brieven die dagelijks en routinematig worden verzonden. Om de administratieve verwerking en verzending te verlichten en de personeelsleden zo efficiënt mogelijk in te zetten, wordt voorgesteld om de administratieve verwerking en het verzenden van de brieven inzake gemeentelijke administratieve sancties door een externe partner te laten behartigen.

Concreet wordt geschat dat na het aanschakelen van de bijkomende ANPR-camera’s ongeveer 3000 vaststellingen per week zullen worden gemaakt en verzonden naar de overtreders. Omdat de ANPR-camera’s bij bepaalde wegomleidingen, wegenwerken of evenementen moeten worden uitgeschakeld, wordt het aantal operationele weken geschat op 48 per jaar.  Aldus wordt geschat dat er 144.000 kennisgevingen door een externe leverancier zullen worden verzonden. Op basis van de huidige rapportage wordt het aantal te versturen herinneringen en beslissingen na verweer geschat op respectievelijk 60.000 en 15.000.

 

Contact:

Lorin Parys Vlaams Volksvertegenwoordiger 0476 45 34 01

Zeger Debyser Fractieleider 0491 22 71 52

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is