N-VA wil vrachtverkeer en vuilniswagens weren uit schoolbuurten tijdens de ochtend- en avondspits

Op 3 juni 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit
Werfstransport

Het Leuvens stadsbestuur leverde reeds diverse inspanningen om schoolomgevingen veiliger te maken en daar is N-VA blij mee. Een groot knelpunt blijft evenwel de aanwezigheid van vrachtverkeer en vuilniswagens in schoolbuurten tijdens de “schoolspits”, waardoor vaak vermijdbare onveilige situaties ontstaan. Daarom vraagt N-VA het Leuvens stadsbestuur in navolging van de 59 gemeenten die dit al deden, het Charter Werftransport te ondertekenen.N-VA vraagt tevens dat het stadsbestuur zelf het goede voorbeeld geeft en met de stadsdiensten duidelijke afspraken maakt over het weren van vuilniswagens uit de schoolspits.

Zeger Debyser: “Kinderen en jongeren moeten in een veilige omgeving naar school kunnen fietsen. Het weren van vrachtwagens en vuilniswagens is daarbij cruciaal. Wij hebben dit in 2017 reeds aangekaart en Mohamed Ridouani (destijds schepen van onderwijs nvdr.) beloofde maatregelen. Drie jaar later komen fietsende jongeren en kinderen op weg naar school nog al te vaak in conflict met vrachtwagens of vuilniswagens. Er is dus nog werk aan de winkel. Daarom vragen wij het stadsbestuur om in navolging van de 59 gemeenten die dit al deden, het Charter Werftransport te ondertekenen. ”

Het Charter Werftransport is een initiatief van de Vlaamse overheid, de VSV, de VVSG, Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA. In het charter staat dat er geen werftransport toegelaten is in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van scholen. Verder wordt ook het werftransport met tractoren in de bebouwde kom en in schoolomgevingen zoveel mogelijk vermeden. Het stadsbestuur kan vervolgens de voorwaarden voor werftransport vastleggen in stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning die ze aflevert en/of deze koppelen aan het signalisatieplan.

Lorin Parys: “Door een aanspreekpunt aan te stellen waar aannemers, maar ook bouwheren en omwonenden van scholen terecht kunnen met vragen en opmerkingen, kunnen in onderling overleg tussen alle betrokkenen goede afspraken gemaakt worden voor een leefbare en veilige schoolomgeving. Dit aanspreekpunt kan dan actief en constructief meedenken met de aannemer en de bouwheer over alternatieve routes en oplossingen.”

“Wij vragen daarnaast dat het stadsbestuur zélf het goede voorbeeld geeft en duidelijke afspraken maakt met de stadsdiensten om verplaatsingen tijdens de schoolspits met bijvoorbeeld vuilniswagens in de buurt van scholen en op schoolroutes te vermijden”, aldus Tine Eerlingen. “Al te vaak duiken immers nog vuilniswagens op in de buurt van scholen tijdens de ‘schoolspits’. Ook de Parijsstraat die al enkele jaren heringericht is als éénrichtingsstraat-fietsstraat blijft een knelpunt waar schoolgaande fietsers al te vaak in conflict komen met vuilniswagens. Tot slot vragen wij tevens dat het stadsbestuur in de bestekken voor publieke werven vermeldt waar de schoolroutes liggen en wanneer werftransport wel en niet mogelijk is.”

Lorin Parys
Fractieleider N-VA Leuven
0476/45.34.01

Zeger Debyser
Gemeenteraadslid
0491/22.71.52

Tine Eerlingen
Gemeenteraadslid
0485/19.90.08

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is