N-VA reageert positief op de fietszone maar vraagt evenwichtige mobiliteitsmaatregelen, zeker in corona-tijden.

Op 29 mei 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Welzijn

N-VA Leuven verneemt via een persbericht dat de Stad Leuven aanpassingen voorziet in het verkeer voor voetgangers en fietsers. Er komt een uitgebreide fietszone in het centrum, fietsopstelstroken en aan sommige verkeerslichten zullen fietsen mogen doorrijden.

Jammer, maar Schepen Dessers lanceert opnieuw mobiliteitsbeslissingen in de pers zonder ze eerst met de raadsleden te bespreken. Kregen de Leuvenaars wel inspraak in de besluitvorming? Coronatijden mogen geen excuus zijn om participatie in quarantaine te plaatsen.

Tine Eerlingen “Een eenduidige fietsveilige inrichting van woonstraten in het centrum, dat kunnen we steunen. Zeker als dat kan bijdragen aan veiliger schoolverkeer. Graag zien we dat ook vertaald in eenvormige en mooie weginfrastructuur waarbij we hopen dat niet alle straten nu rood geverfd zullen worden. Eenduidigheid wil ook zeggen dat lusstraten geen fietsstraten zijn, moet de Parkstraat dan niet heringericht worden? Hopelijk worden ook alle conflicten met busverkeer vermeden.”

Zeger Debyser: “We vragen ons af hoe het zit met de bussen in de fietsstraten. Bij het doorfietsen aan verkeerslichten op verschillende plaatsen rekenen we erop dat dit veilig kan gebeuren. Wat wel jammer is, dat in dit plan geen specifieke maatregelen worden genomen voor onze voetgangers. We vragen dan ook een zebrapadenplan en een versnelling van het stoepenplan. Is het in coronatijden niet aangewezen om het fietsverkeer in sommige drukke wandelstraten te stroomlijnen (Vb Parijsstraat, Tiense Straat)? Op die manier zorgen we dat elke Leuvenaar, ook onze senioren te voet, zich veilig kunnen verplaatsen.”

Katrien Houtmeyers: “Eenduidige en veilige fietsverbindingen daar kunnen we achter staan. Maar Leuven is de grootste centrumstad van Vlaams-Brabant en die is niet voor iedereen bereikbaar met de fiets. Zeker in coronatijden zullen vele bezoekers aan Leuven de auto verkiezen boven het openbaar vervoer. Deze bezoekers zijn absoluut noodzakelijk voor de handel, en hopelijk ook weer snel voor de horeca. Het is goed dat de wagens nog steeds even welkom zijn via de lusstraten. Maar een gratis uurtje ondergronds parkeren bij winkel-hieren, dat moet in Leuven toch kunnen? Waar blijven overigens de slimme stadsdistributie en de mobipunten? Mobiliteitsmaatregelen neem je best voor alle weggebruikers.”

Zeger Debyser
Gemeenteraadslid
0491/22.71.52

Katrien Houtmeyers
Gemeenteraadslid
0473/86.42.44

Tine Eerlingen
Gemeenteraadslid
0485/19.90.08

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is