N-VA Leuven pleit voor een daadkrachtiger handelsbeleid

Op 18 september 2020, over deze onderwerpen: Economie
Grote Markt

Het circulatieplan en de e-commerce hebben het er de laatste jaren voor de Leuvense handel niet gemakkelijker op gemaakt. Dit vertaalt zich niet alleen in omzetverliezen, maar ook in leegstand die steeds zichtbaarder wordt in het straatbeeld. Met de heersende coronacrisis is het er helaas niet eenvoudiger op geworden voor handelaars en ondernemers. Meer dan ooit is er dan ook nood aan een daadkrachtig beleid en hebben onze handelaars en ondernemingen nood aan zuurstof, perspectief en ondersteuning. En daar ontbreekt het aan. Op enkele kleinere maatregelen na (zoals het kwijtschelden van enkele stadstaksen), die N-VA altijd volmondig gesteund heeft, ontbreekt het het Leuvens stadbestuur vooralsnog aan daadkracht. Een pijnlijke maar weeral treffende illustratie hiervoor, is het feit dat de commissie handel deze maand eenvoudigweg geannuleerd wordt. ‘Er zijn deze maand geen gemeenteraadsdossiers voor deze commissie’ klinkt het in een boodschap van het stadbestuur. N-VA vraagt dat de commissie alsnog samenkomt en heeft een aantal voorstellen klaar: naast een heroverweging van de eerder gedane voorstellen (kwijtschelding promotaks, 1 uur gratis ondergronds parkeren in het stadscentrum en de toekenning van een consumptiebon voor iedere volwassen Leuvenaar) stelt N-VA voor om een aanmoedigingspremie in het leven te roepen in de strijd tegen leegstand, wil N-VA aan de slag gaan voor de eindejaarsperiode en het kerstshoppen en vraagt N-VA het stadsbestuur de horeca de mogelijkheid te bieden de terrassen ook in de wintermaanden maximaal te mogen uitbreiden.

Volgens Katrien Houtmeyers geeft het stadsbestuur met het annuleren van de commissie handel een volledig foutief signaal aan de Leuvense handelaars: “Na de ongelukkige uitspraken vorige maand van CD&V schepen van handel Johan Geleyns (“Er is een overaanbod aan het ontstaan en ik denk dat corona de horecamarkt wel zal corrigeren” en “Degenen die het overleven, die gaan er nadien baat bij hebben dat er wat concurrentie weg is”), geeft het stadsbestuur door het annuleren van de commissie handel opnieuw een verkeerd signaal aan onze handelaars.” N-VA Leuven betreurt dit en roept het stadsbestuur op om de Leuvense handel niet stiefmoederlijk te behandelen.

Pieter-Jan Vangerven: “Terwijl het stadsbestuur in het kader van haar corona-herstelplan 3 miljoen euro vrijmaakte om de cultuursector te steunen en in de zomer ‘uitpakte’ met anderhalvemetersessies, stellen wij vast dat de handel en horeca niet dezelfde aandacht krijgen. Nochtans is de handel een heel belangrijk onderdeel van onze stad, zodat zij niet stiefmoederlijk behandeld mag worden. We moeten er integendeel alles aan doen om hen maximaal te ondersteunen. Het stoot ons dan ook heel erg tegen de borst dat het stadsbestuur het niet nodig vindt om de commissie handel te laten doorgaan deze maand. Dit is onbegrijpelijk en toont duidelijk aan dat de prioriteiten van het stadbestuur niet beantwoorden aan wat onze Leuvense ondernemers en handelaars op dit moment nodig hebben. Begrijpend knikken en dan de handel het zelf maar laten uitvissen, is geen goed bestuur!”

“Er zijn concrete maatregelen nodig en we kunnen het ons niet permitteren hierbij tijd te verliezen. Daarom vragen wij het stadbestuur alsnog de commissie samen te roepen en dit moment te gebruiken om met verenigde krachten, over de partijgrenzen heen, te werken aan een master-herstelplan voor de Leuvense handel. Wij waren trouwens al vragende partij in april om over de partijgrenzen heen samen te werken om deze crisis aan te pakken maar daar stond het stadsbestuur niet voor open.”, aldus Houtmeyers.

In dat masterplan, moet er volgens N-VA, naast enkele bijkomende financiële steunmaatregelen (bijv. door het kwijtschelden van de promotaks), prioritair aandacht zijn voor maatregelen die maximaal inzetten op de bereikbaarheid van de handelaars. Daarnaast moet er een versnelling hoger geschakeld worden in de strijd tegen de leegstand in de Bondgenotenlaan en de Diestsestraat.

N-VA deed reeds enkele concrete voorstellen: 1 uur gratis ondergronds parkeren in het centrum van de stad om een bezoek aan de Leuvense handelaars zo laagdrempelig mogelijk te maken; het kwijtschelden van de promotaks, d.i. een taks die betaald moet worden door handelaars en die gebruikt wordt om evenementen te organiseren en te promoten; en het voorzien van een consumptiebon aan iedere volwassen Leuvenaar die voor het einde van het jaar moet opgebruikt worden.

“Terwijl het stadsbestuur erop rekende dat de mensen heel snel zouden terugkeren naar de winkels en horecazaken in Leuven, blijkt dit in werkelijkheid minder het geval te zijn dan verhoopt. Daarom stellen we voor om de discussie over de partijgrenzen heen te trekken zodat iedereen goeie voorstellen kan doen om de handel en de horeca er bovenop te helpen. Wij vragen het stadsbestuur tevens onze eerdere voorstellen te heroverwegen. Dit mag geen verhaal zijn van meerderheid tegen oppositie, maar moet er één zijn van samenwerking over de partijgrenzen heen. We stellen tevens voor samen aan de slag te gaan voor de eindejaarsperiode en het kerstshoppen, een erg belangrijke periode voor onze handel en horeca. Waarom bijvoorbeeld geen kerststalletjes plaatsen in de winkelstraten waar verenigingen cadeautjes inpakken? Op die manier kunnen de verenigingen een centje bijverdienen, wordt de handel ontlast van extra wachtende klanten in de winkel en zorgen we voor meer beleving in de winkelstraten. Verder vragen we dat onze horeca de zekerheid krijgt dat zij ook in de wintermaanden hun terrassen maximaal mogen uitbreiden om zo de capaciteit van hun zaak op een coronaveilige manier te vergroten. In de strijd tegen de stijgende leegstand, stellen we dan weer voor om te werken met een aanmoedigingspremie, d.i. een premie via dewelke ondernemers die een vestiging openen in één van de handelskerngebieden van de stad Leuven, onder bepaalde voorwaarden, eenmalig een deel van de eerste jaarhuurkostprijs recupereren.” aldus Katrien Houtmeyers, “We zijn er zeker van dat we door samen te werken tot een reeks prachtige voorstellen kunnen komen, maar laten gedijen en de commissie handel annuleren, is voor ons alleszins geen optie.”

Katrien Houtmeyers
Gemeenteraadslid
0473/86.42.44

Pieterjan Vangerven
Gemeenteraadslid
0495/74.25.19

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is