N-VA Leuven pleit voor betere monitoring en duidelijke budgetten

Op 31 augustus 2020, over deze onderwerpen: Natuur en klimaat
Klimaat (CO2)

Stadsbestuur maakt klimaatbeloftes niet waar.

N-VA Leuven pleit voor betere monitoring en duidelijke budgetten Het stadbestuur heeft haar nieuw klimaatactieplan voorgesteld. Dit plan bevat naast een evaluatie van het gevoerde klimaatbeleid, ook een nieuw plan met nieuwe doelstellingen. “Het wordt nu pijnlijk duidelijk dat het stadsbestuur veel communiceert maar wat ze beloofd had, niet realiseert. Daarom zijn we tevreden dat het nieuwe plan veel concreter is dan het vorige en ook inspanningen voor klimaatadaptatie bevat. Maar we missen een systeem dat ons vertelt of we de doelstellingen halen en de bijhorende budgetten,” zeggen Zeger Debyser en Tine Eerlingen.


De resultaten van het klimaatbeleid tot op vandaag bevestigen dat het stadsbestuur het ambitieniveau voor klimaatbeleid in het verleden al te hoog heeft gesteld. Tekenend hiervoor is het feit dat de recent opgestelde Roadmap, de door de vorige klimaatschepen vooropgestelde doelstelling van een klimaatneutraal Leuven tegen 2030, met 20 jaar uitstelt.

Daarnaast blijkt uit de aangeleverde evaluatie dat de CO2 uitstoot langzamer daalt dan vooropgesteld. De uitdrukkelijke belofte van de vorige klimaatschepen om de uitstoot van de eigen stadsgebouwen met 30% te verminderen tegen 2019 werd niet gehaald. In het plan lezen we het volgende:

“In 2014 werd vooropgesteld het energieverbruik in de gebouwen van groep stad Leuven tegen 2019 met 30% te doen dalen, uitgedrukt in kWh/m² oppervlakte. Ondanks de geleverde inspanningen kunnen we niet beoordelen of dit target werd gehaald gezien we niet over voldoende cijfermateriaal beschikken.

N-VA Gemeenteraadslid Tine Eerlingen: “Dit antwoord stemt tot nadenken omdat de stad me vroeger beloofde tegen 2017 wél over een energiemonitoring te zullen beschikken. Waarom kan de KU Leuven wel een overzicht geven van de CO2-uitstoot van hun gebouwen, maar het stadsbestuur, ondanks haar belofte, nog steeds niet? En waarom kunnen de Leuvense gezinnen wel een reductie van uitstoot realiseren van 18% en het stadsbestuur, als grote voortrekker, niet?”.

Gemeenteraadslid Zeger Debyser: “Heel concreet vragen wij aan het stadbestuur om niet alleen ambitieus te zijn, maar ook realistisch te blijven. Het klimaat is gebaat met effectieve realisaties, niet met de mooiste of duurste beloften die het best in de markt zijn gezet. Tevens missen we in dit klimaatactieplan de budgetten en de meetbare outputindicatoren voor de specifieke acties.”

Tine Eerlingen en Zeger Debyser : “Tot slot roepen geplande mega-projecten als Leuven Bad en podiumkunstenzaal vragen op qua klimaatneutraliteit en duurzaamheid. Ook de tijdelijke invulling van de maakleerplek in de Silo’s aan de Vaart kan bezwaarlijk klimaatneutraal genoemd worden. We zullen dit dan ook nauwgezet blijven opvolgen. We hopen alvast dat dit plan tot betere resultaten zal leiden dan het vorige.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is