N-VA Leuven geeft Leuvens klimaatplan een onvoldoende

Op 13 maart 2014

In de commissie leefmilieu werd gisterenavond een eerste versie van het Leuvense klimaatplan voorgesteld. In dat plan staat hoe de stad zal bijdragen aan de doelstelling van de vzw Leuven Klimaatneutraal: een klimaatneutraal Leuven tegen 2030. Voor N-VA Leuven krijgt dit actieplan een onvoldoende: zonder juiste cijfers en zonder concrete doelstellingen blijft het bij mooie intenties en vage beloftes.

Gemeenteraadslid Zeger Debyser is bijzonder ontgoocheld: "Sinds begin 2013 vraagt onze fractie keer op keer naar de energiecijfers van de stad. We keken daarom met veel verwachting uit naar de concrete cijfers: hoeveel CO2 stoten de gebouwen, diensten, ... van de stad nu eigenlijk uit? We waren ook benieuwd naar de kortetermijndoelstellingen en resultaatsverbintenissen van deze meerderheid. Niets daarvan in dit eerste voorstel."

Een volledige energiemonitoring van de stedelijke gebouwen komt er pas tegen 2017. Dit terwijl de universiteit deze nulmeting al eind 2013 heeft uitgevoerd.
"Vergeten we niet dat Leuven ook heeft beloofd om tegen 2020 de CO2-uitstoot van de stad met 20% te verminderen," voegt collega Tine Eerlingen toe. "Dat wordt moeilijk als we pas in 2017 echt weten waar we aan toe zijn."

Het klimaatplan bevat een hoop goede ideeën, maar legt geen concrete streefcijfers vast voor maatregelen rond bvb. mobiliteit, isolatie van woningen, vergroening van het wagenpark. Zeger Debyser: "Het bestuur wil zich niet vastpinnen op resultaatsverbintenissen, maar vergeet de eigen belofte om Leuven tegen 2030 klimaatneutraal te maken. Op die belofte mochten we schepen Ridouani afrekenen, volgens onze burgemeester." De N-VA-fractie vreest dat de schepen van leefmilieu onvoldoende steun krijgt binnen het college en men het ganse plan wil doorschuiven naar de volgende legislatuur.

Zonder concrete cijfers, zonder kortetermijndoelstellingen is een klimaatplan niet ernstig te nemen. N-VA Leuven vraagt dan ook een grondige bijsturing van dit actieplan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is