N-VA Leuven is bezorgd over de recente ontwikkelingen rond de stedelijke scholen SKLO en SBLO Parkschool

Op 25 juni 2020, over deze onderwerpen: Onderwijs

Schepen van onderwijs Lalynn Wadera (SP.A) liet woensdagochtend aan de directie, leerkrachten en ouders van de stedelijke school voor kleuter- en lager onderwijs (SKLO) aan de Leo Dartelaan en de stedelijke school voor buitengewoon onderwijs (SBLO Parkschool) aan de Parkpoort weten dat het Leuvense stadsbestuur afstand wil doen van deze scholen en er een overnemer gezocht wordt. N-VA Leuven is bezorgd omtrent deze ontwikkeling en heeft heel wat vragen.

“De laatste jaren werden veel tijd en middelen geïnvesteerd in de voorbereiding van een grote renovatie van SKLO en SBLO Parkschool. Deze vernieuwbouw laat al erg lang op zich wachten en is broodnodig. Die twee scholen barsten al jaren uit hun voegen - met containerklassen tot gevolg - en de schoolgebouwen zijn op. Ook Vlaanderen had reeds een subsidie van € 4,8 miljoen toegezegd” aldus Lorin Parys (fractieleider).

“Nadat vorig jaar een vergunning voor die renovatie werd toegekend, geraakte begin april van dit jaar bekend dat die vergunning ingetrokken was, na bezwaar van een buurtbewoner” gaat Katelijne Dedeurwaerder verder. “In de plaats van een voortrekkersrol te spelen en in te zetten op maximaal overleg met de buurt om alsnog tot een gedragen oplossing te komen, lijkt het stadsbestuur nu voor de vlucht vooruit te kiezen door de hete aardappel door te geven aan een eventuele overnemer. Dit betekent evenwel dat de broodnodige en langverwachte renovatie andermaal op de lange baan wordt geschoven. Dit valt te betreuren.”

Ook het feit dat het stadsbestuur in het afstoten van de scholen een besparing voor de stad ziet, roept bij N-VA heel wat vragen op. Lorin Parys: “Ondanks de hoog aangeschreven kwaliteit van het onderwijs in de scholen in kwestie, voldoet de infrastructuur in de betrokken scholen niet langer aan de basisvereisten. Terwijl onderwijs een topprioriteit zou moeten zijn, ziet het stadsbestuur het afstoten van de scholen als een besparing voor de stad. Dit is onbegrijpelijk, te meer daar één van de twee betrokken scholen een school voor buitengewoon lager onderwijs is en meer nog dan een “gewone” school nood heeft aan de beste omkadering.”

Lorin Parys
Fractievoorzitter
0476/45.34.01

Katelijne Dedeurwaerder
Gemeenteraadslid
0478/36.11.36

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is