Minder voetgangers en minder fietsers in het voetgangersgebied sinds het circulatieplan.

Op 10 oktober 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit

De Stad Leuven evalueerde het circulatieplan door verkeerstellingen in de binnenstad van 2019 met 2016 te vergelijken. Ook N-VA Leuven kon, weliswaar met enige vertraging, de resultaten van de verkeerstellingen inzien. Het is juist dat tijdens de week meer fietsers en minder wagens in de binnenstad rijden. Merkwaardig is wel dat dit resultaat niet gehaald wordt op zaterdagen. Op zaterdagen rijden er nu 6% meer wagens op de ring en in de binnenstad gebruikt men de wagen duidelijk nog steeds meer dan de fiets. Nog meer verontrustend is de daling van fietsers en voetgangers in het voetgangersgebied op week-en zaterdagen.

De stad Leuven berichtte onlangs over de resultaten van het circulatieplan. Gemeenteraadslid Zeger Debyser: “Zelf moest ik een week wachten om de studie in te zien. Ik begrijp nu waarom. De berichtgeving was eenzijdig en meldde enkel de positieve resultaten.“

Zeger Debyser: “Het is juist dat op weekdagen 44% meer fietsen rijden in de binnenstad. Maar het is natuurlijk belangrijk te weten waar die rijden en wie dat zijn. De cameratellingen van voetgangers en fietsers in het autoluwe voetgangersgebied tonen alvast aan dat het aantal stappers en trappers daar is gedaald sinds het circulatieplan. Tussen 2017 en 2019 telt het stadsbestuur tussen de 6 en de 14% minder voetgangers in het voetgangersgebied en rijden er ook 20 à 30% minder fietsers. Ondanks de opwaardering van het openbaar domein leidt het bannen van de auto’s dus ook tot minder fietsers en voetgangers in het winkelhart van deze stad.”

Dat het circulatieplan bovendien een verschuiving van autoverkeer meebracht is zeer goed merkbaar op zaterdagen. Dan rijden er +6% meer wagens op de ring. Bovendien is de modale shift van wagen naar fiets in het weekend veel minder uitgesproken. De stijging van het aantal fietsers op zaterdag is dan ook beperkt tot 16%. Zou het kunnen dat de talrijke studenten op de fiets een vertekend beeld geven van het verplaatsingsgedrag van de Leuvenaars in de week?

Fractieleider Lorin Parys: “We hopen dat de evaluatie van het circulatieplan uit meer bestaat dan deze verkeerstellingen. We hebben nog geen cijfers over fijn stof of over de impact op de handel. Vele lusstraten klagen over verminderde leefbaarheid. Bovendien vragen we een eerlijke evaluatie met voordelen en nadelen. Behoud de voordelen van het circulatieplan, maar werk de nadelen weg.”

Lorin Parys
Fractievoorzitter N-VA gemeenteraad
0476/45.34.01

Zeger Debyser
Gemeenteraadslid
0491/22.71.52

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is