Leuvense moskee verspreidt salafisme

Op 26 juli 2019, over deze onderwerpen: Cultuur, Inburgering, Veiligheid

N-VA vraagt spoedbijeenkomst commissie veiligheid van de gemeenteraad
 

“Het is volstrekt onaanvaardbaar dat de Al Ihsaan moskee met Leuvense subsidies het salafisme verspreidt in onze stad. De N-VA heeft in 2017 al uitgebracht dat dezelfde imam preekte dat vrouwen een lichte tik met een miswak, een dunne stok, konden krijgen bij ongehoorzaamheid. Toch kreeg de moskee 12.500 euro jaarlijkse subsidie van het schepencollege om te werken aan ‘een positieve beeldvorming over islam en moslims’. Dan kan je even goed pyromanen subsidiëren om op brandgevaar te wijzen,” zegt N-VA fractievoorzitter Lorin Parys. De moskee huist, via een erfpachtovereenkomst, in een gebouw van de stad.

Vlaams Minister-President Liesbeth Homans is de procedure gestart om de erkenning van de moskee Al Ihsaan aan de Leuvense Vaart in te trekken omdat er salafisme wordt onderwezen. Salafisme is een extreme en fundamentalistische vorm van islam die zich buiten onze maatschappij stelt. Onze veiligheidsdiensten zien ze als een een groot probleem voor onze samenleving.

Veel vragen

“Hoe kan het dat het stadsbestuur, na het incident met dezelfde imam over het geven van een tik aan vrouwen, subsidies toekent aan deze moskee voor een positievere beeldvorming van de islam? Wist burgemeester Ridouani dat het salafisme in deze moskee werd verspreid? Als dat niet het geval was, hoe komt het dan dat de burgemeester, die verantwoordelijk is voor de veiligheid, niet op de hoogte is van wat er op zijn grondgebied, in gebouwen van de stad afspeelt bij organisaties die hij betoelaagt? Was er dan geen verhoogde alertheid nadat N-VA aan het licht bracht dat deze moskee licht tikken tegen vrouwen predikte? Hoeveel Leuvenaars volgen er in de moskee salafistisch onderricht?”

Spoedbijeenkomst commissie Veiligheid

“Leuvenaars hebben snel recht op duidelijkheid en antwoorden op hun bezorgdheden. Wij vragen dan ook dat de commissie Veiligheid van de Leuvense gemeenteraad met spoed bijeenkomt,” zeggen Lorin Parys en Lies Verlinden.

Lorin Parys – fractievoorzitter N-VA Leuven

Lies Verlinden – gemeenteraadslid N-VA Leuven  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is