Geen kwalitatief mindere studentenkamers als noodoplossing voor sociaal zwakkere Leuvenaars

Op 20 februari 2020, over deze onderwerpen: Studenten, Wonen

Minder kwalitatieve oude en dus goedkopere studentenkamers aanbieden aan sociaal zwakkere Leuvenaars is geen goed idee. “Om hierover geen enkele twijfel te laten bestaan, vragen we aan het stadsbestuur om een passage uit het Ruimtelijk Structuurplan van 2017 te schrappen,” zegt N-VA gemeenteraadslid Katelijne Dedeurwaerder. “Deze passage wekt de indruk dat de stad Leuven bewust kwalitatief slechtere woningen op de markt laat. We gaan ervan uit dat niet de bedoeling is van de huidige meerderheid en willen graag deze onduidelijkheid de wereld uit. Zo geven we een duidelijk signaal aan huisjesmelkers dat hun praktijken niet getolereerd worden.” Maandag 24 februari 2020 brengt Katelijne Dedeurwaerder dit punt op de gemeenteraad.

N-VA vraagt dat een passage uit het Ruimtelijk Structuurplan 2017 dat aanleiding geeft tot ambiguïteit wordt geschrapt. De bewuste passage stelt dat “door de prijs van de wat minder recente en dus minder kwalitatieve kamers en studio’s te doen dalen, er een woningaanbod vrijkomt voor de minst gegoede alleenstaanden. Vanuit de sociaal zwakkeren is hier immers een grote nood aan.”

Volgens Katelijne Dedeurwaerder wordt hiermee de indruk gewekt dat men kwalitatief slechtere woningen op de markt wil laten. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.
 
Omwille van het snel groeiend aantal studenten koos de stad Leuven er sinds 2012 voor om een groot aantal moderne studentenresidenties met comfortabele studio’s te bouwen. Dit leidde ertoe dat heel wat verouderde en vaak kwalitatief mindere studentenkamers minder in trek werden bij de studenten. Deze oude studentenkamers zijn meteen een pak goedkoper dan de hippe studentenstudio’s van vandaag.
 
Katelijne Dedeurwaerder (N-VA): ”Minder gegoede studenten maar ook alleenstaanden en senioren kunnen soms enkel een heel goedkope studentenkamer huren.” Haar collega gemeenteraadslid Frieda Aerts (N-VA) wijst erop dat dergelijke kamers koren zijn op de molen van huisjesmelkers. “Die verhuren maar al te graag hun goedkope maar vaak slecht onderhouden en onveilige kamers.”
  
Sinds enkele jaren checkt en controleert het stadsbestuur samen met de KU Leuven via het project Kotlabel preventief stelselmatig de duizenden studentenkamers in Leuven. Voorzien werd dat alle kamers in 10 jaar zullen worden gecheckt. Ondertussen blijven er wel nog steeds kwalitatief mindere kamers op de markt.

Katelijne Dedeurwaerder
Gemeenteraadslid
0478/36.11.36

Frieda Aerts
Gemeenteraadslid
0479/46.28.87

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is