De Stad Leuven legt op voorstel van N-VA Leuven het Charter Werftransport voor een veiligere schoolomgeving voor

Op 19 november 2020, over deze onderwerpen: Jeugd, Mobiliteit

De kogel is door de kerk. Maandag zal op de gemeenteraad de ondertekening van het Charter Werftransport ter goedgekeuring worden voorgelegd. Hierdoor gaat de Stad Leuven samenwerken met de bouwsector voor een bereikbare en veilige schoolomgeving tijdens de schoolspits. Tijdens de vorige legislatuur deden de N-VA en Groen reeds verschillende voorstellen hierover maar het is pas nadat N-VA gemeenteraadslid Tine Eerlingen het Charter Werftransport in juni van dit jaar opnieuw op de agenda van de gemeenteraad zette, dat er ook effectief tot actie werd overgegaan.

Tine Eerlingen: “In 2013 al werd mijn voorstel voor veilige schoolomgevingen en fietsroutes goedgekeurd. Het Leuvens stadsbestuur leverde sindsdien reeds diverse inspanningen om schoolomgevingen veiliger te maken en daar zijn wij blij mee. De aanwezigheid van vrachtverkeer en vuilniswagens in schoolbuurten tijdens de “schoolspits” bleef evenwel een knelpunt, waardoor vaak vermijdbare onveilige situaties ontstaan. Wij kaartten dit meermaals aan, maar een oplossing bleef uit. Daarom brachten wij dit punt in de gemeenteraad van juni van dit jaar opnieuw onder de aandacht door een voorstel tot ondertekening van het Charter Werftransport in te dienen. We zijn uiteraard heel tevreden dat schepen Dessers ingaat op ons voorstel en dat de ondertekening van het Charter Werftransport maandag op de gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgelegd. Dit is een mooi voorbeeld van hoe een constructieve oppositie ook resultaten kan opleveren.”

“Kinderen en jongeren moeten in een veilige omgeving naar school kunnen fietsen. Het weren van vrachtwagens en vuilniswagens is daarbij cruciaal. Fietsende jongeren en kinderen komen daar op weg naar school nog al te vaak mee in conflict. Met de ondertekening van het Charter Werftransport zal aan deze gevaarlijke situaties nu een einde komen. Het charter, een initiatief van de Vlaamse overheid, de VSV, de VVSG, Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA, heeft als doelstelling dat er geen werftransport in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van scholen gebeurt. Verder wordt ook het werftransport met tractoren in de bebouwde kom en in schoolomgevingen zoveel mogelijk vermeden” aldus Tine Eerlingen.

Zeger Debyser: “Door een aanspreekpunt aan te stellen waar aannemers, maar ook bouwheren en omwonenden van scholen terecht kunnen met vragen en opmerkingen, kunnen in onderling overleg tussen alle betrokkenen goede afspraken gemaakt worden voor een leefbare en veilige schoolomgeving. Dit aanspreekpunt kan dan actief en constructief meedenken met de aannemer en de bouwheer over alternatieve routes en oplossingen.”

“Tot slot zijn wij blij dat het stadbestuur ook zélf het goede voorbeeld wil geven en zich ertoe verbindt duidelijke afspraken te maken met de stadsdiensten om verplaatsingen tijdens de schoolspits met bijvoorbeeld vuilniswagens in de buurt van scholen en op schoolroutes te vermijden”, aldus Tine Eerlingen.

Zeger Debyser
gemeenteraadslid
0491/22.71.52

Tine Eerlingen
gemeenteraadslid
0485/19.90.08

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is