9 miljoen euro extra investeringsbudget voor Leuven dankzij Vlaams regeerakkoord

Op 7 oktober 2019, over deze onderwerpen: Goed bestuur, Mobiliteit
9 Milj voor Leuven

De Vlaamse lokale besturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Lorin Parys, fractievoorzitter N-VA: “Voor Leuven betekent dat concreet 9 miljoen euro. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: de Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over. Die komt bovenop de meer dan 6,7 miljoen euro die Leuven op het einde van de vorige bestuursperiode jaarlijks extra kreeg van de Vlaamse Regering nu we meer dan 100.000 inwoners tellen. Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor Leuven, de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien.”


“We geven Leuven alle kansen om te investeren in mensen en infrastructuur met deze nieuwe regering. Met dit geld kunnen we onze stad écht beter maken. N-VA Leuven wil dat de stad met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in veilige fietspaden, betaalbaar wonen en aangename pleinen met meer groen”, zeggen Parys en gemeenteraadslid Pieterjan Vangerven.
“Het bedrag van de respo-bijdrage is afhankelijk van het aantal statutaire personeelsleden. Het valt op dat Leuven in verhouding veel meer vastbenoemde ambtenaren in dienst heeft dan contractuelen. Terwijl veel andere steden al lang gekozen hebben voor contractuele tewerkstelling, en ook de Vlaamse overheid die keuze maakt, telt het stadsbestuur op bijna 3.000 medewerkers slechts 1.277 contractuelen.”

Lorin Parys
Fractievoorzitter N-VA gemeenteraad
0476/45.34.01

Pieterjan Van Gerven
Gemeenteraadslid
0495/74.25.19

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is