Verdieping N-VA Leuven over 'Seniorenbeleid'

22 februari 2020 - 10:00
Heb je een interessant idee voor je straat, wijk of stad? In een andere gemeente of misschien zelfs in het buitenland een leuk initiatief opgemerkt? Maak je je zorgen over zaken die je in je onmiddellijke omgeving ziet gebeuren? In 2020 organiseren wij opnieuw regelmatig op zaterdagvoormiddag onze ‘Verdiepingen’ waar we lokale thema’s als veiligheid, mobiliteit, jongeren- en seniorwerking, … bespreken met experts en geïnteresseerde leden. Hier komen vaak interessante tips en voorstellen uit waarmee we op de  gemeenteraad constructief oppositie voeren. 

 

Thema 'Seniorenbeleid'


Door de stijgende welvaart en de betere medische kennis leven mensen langer. In 2016 zullen meer dan 2 miljoen mensen in Vlaanderen ouder zijn dan 55 jaar.

Het seniorenbeleid moet inspelen op deze evolutie. We mogen ons niet beperken tot een voorzieningenbeleid. De woon-, leef- en zorgbehoeften van senioren zijn veranderd. Senioren zijn actief, opgeleid en goed geïnformeerd. Meer dan twee op drie 80-plussers zijn volledig zelfredzaam. Het nieuwe seniorenbeleid moet ouderen in onze samenleving waarderen en versterken; niet betuttelen. Het traditionele aanbod-gestuurde hulpverleningsmodel moet vervangen worden door een moderner model, dat vertrekt vanuit de kracht van senioren binnen hun sociale omgeving.

N-VA Leuven wil graag in gesprek met de senioren van onze stad. Wat zijn hun concrete behoeftes en bezorgdheden? Welke ideeën hebben zij om van Leuven een stad te maken waar iedereen die het goed meent, zich thuis voelt. Komt het vertellen op onze verdieping 'Seniorenbeleid' op zaterdag 22 februari in de Romaanse Poort. De sessie start om 10u00 en duurt tot ongeveer 12u00.

 

Iedereen welkom op onze verdieping


Deelnemen kan gratis maar laat Fred Debrun, N-VA bestuurlid en trekker van deze vergadering, wel iets weten. Je kan mailen naar debrunfred [at] hotmail.com.

 

Adres: 

Romaanse Poort (1e verdieping) 
Lokaal 01.41BQ vergaderzaal B 1.4 
Brusselsestraat 63
3000 Leuven