Geert Pauwels

Hallo ik ben Geert Pauwels en woon al 52 jaar in Heverlee .

Ik ben vader van een 22 jarige dochter Axelle en 29 jaar getrouwd met mijn vrouw Sabrina ook in  Leuven geboren en getogen.

Na 32 jaar werkervaring in de commerciële sector bij diverse bedrijven  wil ik mijn kennis en ervaring graag ten dienste stellen van mijn stadsgenoten  bijgevolg heb ik besloten me persoonlijk te willen inzetten voor mijn geboortestad .

Gezien ik ervan overtuigd ben dat politiek dient gevoerd te worden vanuit de basis, wil ik graag meewerken om Leuven te veranderen.

De nationale slogan van de NVA  : “Denken , Durven , Doen “ wil ik dan ook graag uitbreiden naar “Luisteren,  Denken, Durven,  Doen “.

Alles begint bij respect en gerespecteerd worden en als NVA Leuven komen we in eerste instantie naar de Leuvenaar toe om te luisteren  naar wat er leeft onder de Leuvenaar en vervolgens deze gedachtegang om te zetten naar het dagdagelijks leven in onze stad… net dat  wat de laatste legislaturen veel te weinig is gebeurd naar mijn mening.

Ik wil meewerken aan een nieuwe bestuursploeg voor de mooiste stad van het land :

  • waar het goed is voor alle inwoners,
  • waar het fijn en gezond  is om te werken en te leven ,
  • waar het veilig is  en steeds leuk is om te vertoeven…
  • en.. waar je als bezoeker steeds het gevoel hebt  echt welkom te zijn.

Wanneer we deze visie toepassen in het toekomstige bestuur van onze stad kunnen we door verandering te brengen immers enkel goede zaken verwezenlijken voor de burger . Want “ Doen “ en ” Daadwerkelijk uitvoeren ”  wat er na overleg beslist werd , is ook iets wat politiek vaak makkelijkheidshalve  “vergeten” wordt .

Als je ziet welk fantastisch werk onze N-VA ministers op nationaal niveau leveren,  wil ik graag mee aan de basis liggen om hier ook in Leuven die verandering te brengen , om de gedachtegang van de Leuvenaar te respecteren en deze ook daadwerkelijk toe te passen binnen het toekomstig  Leuvense beleid …

Want feiten zijn onweerlegbaar: De Verandering werkt … en dankzij u ’’ de Leuvenaar ‘’ komt ook de verandering in Leuven.

Ik dank u alvast voor uw steun op 14 oktober 2018.