N-VA wil orde in de mobiliteitschaos: 8 voorstadsparkings, nieuw bussenplan en aanpassing circulatieplan

Op 6 september 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkiezingen 2018

Vandaag presenteert de N-VA haar plan voor een verbeterde Leuvense mobiliteit. Kandidaat-burgemeester Lorin Parys: “We scheppen orde in de Leuvense verkeerschaos door elke weggebruiker zoveel mogelijk zijn eigen plaats te gunnen. Zo maken we komaf met de Honger Spelen die dagelijks plaatsvinden op plekken als het Martelarenplein. We werken combi-mobiliteit, waarbij je bijvoorbeeld auto en bus combineert, concreet uit. We vertrekken van het principe dat iedereen in het verkeer rechten maar óók plichten heeft. Ons mobiliteitsplan is evenwichtig, denkt verder dan de grenzen van Leuven en heeft aandacht voor elke weggebruiker.”

Zeger Debyser en Tine Eerlingen: “Wat de aanpak betreft, gooien we het met de N-VA over een andere boeg. We willen voor het eerst een schepen van mobiliteit in Leuven, een visie voor het hele grondgebied van de stad die gestoeld is op metingen, cijfers over verkeersstromen en fijn stof, en advies van experten. En vooral échte inspraak van inwoners en handelaars. Dat zijn we onszelf als slimste stad verplicht. Mindermobielen, senioren, hersteldiensten, inwoners en bezoekers blijven welkom met de auto. Investeren in aantrekkelijke alternatieven zal automobilisten sneller verleiden om de auto aan de kant te laten staan dan straffen en boetes.”

Leuvens Bussenplan 2.0

We verminderen het aantal grote bussen in de binnenstad. Busgebruikers die niet in het centrum hoeven te zijn geven we een snelle optie via een heuse Ringtrambus. Regionale bussen komen toe aan het station, Gasthuisberg of aan één van de hubs op de ring waar busreizigers overstappen op elektrische shuttles naar het centrum. Datzelfde hub-en-spaakmodel brengt bezoekers vanaf 8 voorstadsparkings rond de stad naar het centrum. Aan elk van de hubs vind je ook gewone of elektrische deelfietsen, deelauto’s en taxi’s.

Meer comfort voor voetgangers

Zebrapaden en gescheiden doorfietsroutes geven duidelijkheid en comfort. Met een duidelijke afbakening vermijden we conflicten en maken we het verkeer veiliger. Ons Marshallplan voor stoepen voorziet vlakke, begaanbare voetpaden met hellende vlakken in elke Leuvense wijk. 

Meer verkeersveiligheid voor fietsers

De fiets is voor velen een gezond transportmiddel voor de korte en middellange afstanden. Om o.a. studenten aan te zetten de fiets te nemen in plaats van de bus, zetten we in op een deelfietssysteem, de Vlò. “We investeren in overdekte en afsluitbare fietsenstallingen, zo blijven ook voetpaden begaanbaar. Op grote kruispunten experimenteren we met Vierkant Groen voor de fietsveiligheid. Iedereen, ook fietsers, moet zich aan de verkeersregels houden. In autovrije straten voorzien we, waar mogelijk, afgebakende middenstroken. We leggen ook veilige en gescheiden doorfietsroutes aan, zoals op het Ladeuzeplein, en investeren eerst in veilige schoolfietsroutes,” zegt Debyser. “Tenslotte pakken we het sluipverkeer in de deelgemeenten aan en leggen we routes vast voor zwaar verkeer.”

Ook auto blijft welkom

Katia Warny: “We passen het circulatieplan aan met slimme knips voor de inwoners. Leuvenaars kennen de kortste weg naar hun woning en zullen daardoor minder kilometers afleggen en fijn stof produceren. En we verdelen het autoverkeer billijker in het centrum. We leggen nieuwe straten zo aan dat het snelheidsregime onmiddellijk leesbaar is. Wat handhaving betreft, zorgen we voor oplichtende borden die je snelheid aangeven en plaatsen we borden die het aantal controles en uitgereikte pv’s duidelijk maken. En we zetten in op parkingdelen, het gebruiken van de bestaande binnenstadsparkings van scholen en de KU Leuven ’s avonds en in het weekend.”

“Het eerste uur ondergronds parkeren maken we gratis om de stad terug aantrekkelijk te maken voor bezoekers en om het zoekverkeer in de woonwijken te verminderen. De stad haalt zoveel geld op uit verkeersboetes sinds de invoering van het circulatieplan, dat dit financieel mogelijk is,” zegt Katrien Houtmeyers. “We verminderen het tarief van de bewonerskaarten en zorgen voor voldoende bewonersparkeerplaatsen, ook voor iets grotere gezinswagens. Voor hersteldiensten voorzien we een interventiekaart en voor zorgverstrekkers een uitbreiding van de parkeerkaart tot gans Leuven.”

Mensen met beperkte mobiliteit volwaardige doelgroep

Tenslotte hebben we speciale aandacht voor mensen die moeilijk te been zijn. We zorgen voor comfortstroken, vervoer op maat en een versterking van de Minder Mobielen Centrale.  En we werken samen met de Toegankelijkheidsraad, Hidden City en andere partners om Leuven van iedereen te maken.

Lorin Parys: “We hebben nood aan een slim en evenwichtig mobiliteitsplan. Geen plan dat straten tegen mekaar opzet of fietsers, voetgangers, busbestuurders en automobilisten tegen elkaar in het harnas jaagt. Voor ons geen fiets- of autofundamentalisme, wel een gebalanceerde aanpak met plek voor iedereen.”

Contact: Lorin Parys Kandidaat-Burgemeester N-VA Leuven +32 476 45 34 01

 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is