N-VA Leuven vraagt stadbestuur kosteloos corona-veilige kinderopvang te voorzien op 9 en 10 november voor kinderen van ouders die geen opvangmogelijkheid hebben binnen het gezin of de contactbubbel

Op 26 oktober 2020, over deze onderwerpen: Gezin

In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus besliste Vlaams minister van Onderwijs en Vorming Ben Weyts de herfstvakantie voor scholen te verlengen tot en met 11 november. “Terwijl de verlenging van de herfstvakantie niet alleen een positief verschil kan maken in de strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus, houdt deze beslissing ook in dat zorgverleners, kwetsbare groepen en ouders die in de onmogelijkheid verkeren om van thuis te werken, voor 9 en 10 november op zoek moeten gaan naar corona-veilige opvang voor hun kinderen, wat niet altijd voor de hand liggend is. Zeker omdat het niet aangewezen is dat grootouders op kinderen passen,” aldus Lorin Parys. “Daarom vragen wij het Leuvens stadbestuur deze categorieën van ouders, in samenwerking met de scholen, maximaal te ondersteunen door op 9 en 10 november – op een corona-veilige manier - gratis opvang op school te organiseren.”

Lorin Parys: “Hoewel de verlenging van de herfstvakantie tot en met 11 november tot doel heeft ook bij de schoolgaande kinderen het aantal contacten te verminderen, mag niet voorbijgegaan worden aan de realiteit dat niet iedereen in staat is om op een corona-veilige manier opvang te voorzien voor zijn kinderen. Hierbij dient in de eerste plaats gedacht te worden aan alle zorgverleners, maar evengoed aan kwetsbare groepen en die ouders die niet van thuis kunnen werken. Het is belangrijk dat ook zij gerust kunnen zijn dat hun kinderen ergens terecht kunnen op 9 en 10 november. Daarom vragen wij het stadbestuur om op 9 en 10 november voor deze categorieën ouders, die niet in staat zijn om binnen het gezin of binnen de contactbubbel in opvang te voorzien, kosteloze kinderopvang te garanderen, uiteraard met respect voor de nodige voorzorgsmaatregelen.”

Lorin Parys
Fractieleider
0476/45.34.01

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is