N-VA Leuven roept Gemeenteraad op actie te ondernemen tegen Brusselse stadstol

Op 25 januari 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Volgens het Brusselse project SmartMove zullen pendelaars die binnenkort Brussel binnenrijden met de auto een tolheffing plus een kilometervergoeding moeten betalen. Het systeem bestaat uit een stadstol, en daarbovenop een heffing per gereden kilometer die varieert volgens spits- en dalperiode en het aantal fiscale pk’s van het voertuig. Lorin Parys, fractievoorzitter: “Er zijn meer dan 7.200 Leuvenaars die in Brussel werken. Voor de Brusselaars komt er een gedeeltelijke compensatie door de afschaffing van de verkeersbelasting, maar voor de Leuvense autopendelaars is het een nieuwe bijkomende belasting.”

Hoewel de exacte modaliteiten nog bekend moeten worden, is het duidelijk dat het gaat om een fiscale ongelijkheid en een belastingverhoging. De belasting zal gelden over de volledige oppervlakte van het Gewest en zou kunnen oplopen tot 2.000 € per jaar. In totaal rekent Brussel op een opbrengst van maar liefst een half miljard euro.

“Toch wordt meer dan de helft van de 700.000 Brusselse jobs ingevuld door niet-Brusselaars. In Leuven werken meer dan 7.200 pendelaars in het Brussels gewest, over het gehele arrondissement gaat het over meer dan 32.000 streekgenoten,” zegt Lorin Parys.

“Bijna veertig procent van die pendelaars gaat naar Brussel met de auto. In heel Brussel zijn er immers veel plaatsen die niet gemakkelijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. De maatregel is dan ook sociaal onwenselijk,” zegt gemeenteraadslid Katrien Houtmeyers, “De inwoners van Leuven gaan ook naar Brussel voor dienstverlening, voor winkels, voor cultuur. Ze zouden binnenkort allemaal tol moeten betalen om van zo’n noodzakelijke dienstverlening te kunnen genieten.”

De impactstudie wijst bovendien uit dat de tol niet in verhouding staat tot de eventuele tijdswinst door minder files. De welvaart van onze pendelaars gaat er hard op achteruit.

Vlaanderen ondernam verschillende pogingen om tot overleg te komen met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, maar voorlopig bleven die zonder succes. Begin december keurde het Vlaams Parlement dan een resolutie goed waarin men de Vlaamse Regering oproept op om ‘alle juridische middelen’ aan te wenden om ervoor te zorgen dat de stadstol de Vlaamse pendelaar niet discrimineert. Ook in het Waalse parlement klonk een zelfde oproep.

“Het is ongehoord dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een éénzijdige belastingverhoging oplegt aan onze pendelaars. We vragen aan deze Raad dan ook om hierover in overleg te gaan met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en om zoals steeds op te komen voor de belangen van onze inwoners. Het argument dat Brussel enkel maar gebruik maakt van zijn gewestelijke autonomie gaat hier niet op. Het ene gewest kan niet zomaar beslissingen nemen waarbij de inwoners van de andere gewesten voor de kosten moeten opdraaien,” aldus Lorin Parys.

Lorin Parys
Fractievoorzitter
0476/45.34.01


Katrien Houtmeyers
Gemeenteraadslid
0473/86.42.44

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is