N-VA Leuven reikt stadsbestuur hand voor nieuwe bestuurscultuur

Op 15 november 2018, over deze onderwerpen: Goed bestuur, Verkiezingen 2018

“Meer transparantie, minder mandaten”

Een nieuwe bestuursperiode is een goed startmoment om Leuven op een andere manier te besturen Daarom legt N-VA 10 voorstellen op tafel voor een nieuwe bestuurscultuur. Lorin Parys: “We reiken sp.a, Groen en CD&V de hand om samen werk te maken meer transparantie, minder mandaten en meer inspraak. Zo willen we een vragenuurtje voor elke gemeenteraad, livestreaming met video van elke zitting, een voorzitter van de gemeenteraad die geen lid is van het schepencollege en minder zitjes in de raden van bestuur van extern verzelfstandige agentschappen.”

Meer transparantie

“We willen dat elke burger makkelijk kan weten wat er in de gemeenteraad speelt. Daarom stellen we voor om de gemeenteraad te videolivestreamen zodat elke Leuvenaar thuis, live en op beeld kan volgen wat er gebeurt. De collegeverslagen en verslagen van alle vzw’s waarin Leuven participeert, willen we graag beschikbaar op de volgende werkdag en voor iedereen raadpleegbaar. De Vlaamse Regering hanteert dit principe eveneens in het kader van goed bestuur. En voorafgaand aan de gemeenteraad stellen we voor om een vragenuurtje te houden waar burgers, net als in Kortrijk, rechtstreeks vragen kunnen stellen aan het stadsbestuur,” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Parys. “We beperken de spreektijden in de gemeenteraad zodat we die efficiënter kunnen organiseren. En we stellen voor dat de voorzitter van de gemeenteraad best geen lid is van het schepencollege.”

“In het kader van meer transparantie is het gezond dat er plek is voor de oppositie in elk bestuursorgaan,” zegt fractievoorzitter Zeger Debyser. “Vandaag maakt bijvoorbeeld geen enkel oppositielid deel uit van de raad van bestuur van LKN vzw terwijl die vzw belast is met de uitvoering van de klimaaatdoelstelling, de enige strategische doelstelling van dit stadsbestuur. Daar worden dus belangrijke beslissingen genomen die nu aan democratische controle ontsnappen.”

Minder mandaten

Zeger Debyser: “We zijn ervan overtuigd dat we het aantal commissies kunnen terugbrengen naar 1 per schepen en dat we alle bevoegdheden rond mobiliteit bij één schepen te kunnen onderbrengen.”

Parys: “Op Vlaams niveau hebben we al werk gemaakt van een gevoelige vermindering van het aantal mandaten in raden van bestuur van intercommunales. Dat zal ook zijn weerslag hebben op een aantal mandaten in Leuven. Maar we willen diezelfde oefening ook toepassen op vzw’s die van het stadsbestuur afhangen. Met een 40-tal vzw’s van de stad of waarin het stadsbestuur vertegenwoordigd is, wordt het moeilijk om een goed overzicht te houden op het beleid.”

Naast de gemeenteraad, bevolkt het stadsbestuur vandaag zo’n 250 tal zitjes in 2 autonome gemeentebedrijven, 8 extern verzelfstandige agentschappen zoals Leuvenement vzw, Bloesemboompjes vzw of DiversLeuven vzw, meer dan 10 intergemeentelijke samenwerkingen zoals InterLeuven of InterRio en bijna 30 vzw’s zoals Leuven2030, KunstLeuven of de Brabanthal. Een deel van deze functies is bezoldigd, een belangrijk deel ook niet. “We stellen voor het aantal vzw’s tegen het licht te houden en het aantal bestuurders te verminderen. Er is geen goede reden om 16 bestuurders aan te duiden in Leuvense vzw’s, vergaderen kan ook met minder.”

Overzicht voorstellen van N-VA Leuven:

  1. Livestreamen van de gemeenteraad
  2. Collegeverslagen en verslagen van vzw-vergaderingen zijn online raadpleegbaar
  3. Vragenuurtje voor burgers voor de zitting van de gemeenteraad
  4. Beperken van de spreektijden in de gemeenteraad
  5. Voorzitter van de gemeenteraad die geen lid is van het schepencollege
  6. Democratische controle door meerderheid én oppositie in alle vzw’s met stadslink
  7. Eén gemeenteraadscommissie per schepen
  8. Alle bevoegdheden rond mobiliteit bij één schepen
  9. Aantal vzw’s waar de stad in deelneemt evalueren
  10. Aantal bestuurders in stedelijke vzw’s verminderen

Contact

Lorin Parys Vlaams Volksvertegenwoordiger 0476 45 34 01

Zeger Debyser Fractieleider 0491 22 71 52

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is