N-VA Leuven betreurt dat er nog steeds vuilniswagens opduiken in schoolbuurten tijdens de schoolspits

Op 16 december 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Veiligheid
Vuilniswagen

Op de Leuvense Gemeenteraad van november werd, op voorstel van N-VA Leuven, de ondertekening van het Charter Werftransport goedgekeurd. Hierdoor verbond de Stad Leuven zich ertoe samen te werken met de bouwsector voor een bereikbare en veilige schoolomgeving tijdens de schoolspits. De Stad Leuven verbond zich er tevens toe zélf het goede voorbeeld te zullen geven, bijvoorbeeld door de routes van vuilniswagens zodanig aan te passen dat het vuilnis in schoolbuurten niet langer wordt opgehaald tijdens de schoolspits.

Lorin Parys: “Dat het stadsbestuur niet alleen toetrad tot het Charter Werftransport, maar tevens instemde met onze vraag om zelf het goede voorbeeld te geven, is uiteraard een uitstekende zaak. Dat staat buiten kijf. Alleen moet nu ook de daad bij het woord gevoegd worden, en daar lijkt nog wat werk aan de winkel. Zo kon ik deze ochtend zélf aan Basisschool Paridaens vaststellen dat het vuilnis door de Stad Leuven nog steeds wordt opgehaald tijdens de schoolspits. Hierdoor konden veel schoolgaande kinderen maar moeilijk door en moesten ze over het voetpad rijden. Dit kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Wij vragen het stadsbestuur dan ook om snel werk te maken van de omzetting van haar beloften, want elke dag dat deze onveilige situatie blijft duren, is er één te veel.”

Lorin Parys
Fractieleider
0476/45.34.01

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is