N-VA heeft ambitieus investeringsplan deelgemeenten

Op 22 augustus 2018, over deze onderwerpen: Goed bestuur, Verkiezingen 2018

Uit een analyse van de N-VA blijkt dat de investeringen in wegbeheer over de verschillende deelgemeenten in Leuven erg ongelijk uitvallen. “Dat willen we recht trekken gebaseerd op een grondige analyse van de noden voor fietsers, voetgangers en auto’s in elk van de Leuvense deelgemeenten. We koppelen dat aan een ambitieus investeringsplan met nieuwe ideeën voor Wilsele, Wijgmaal, Heverlee en Kessel-Lo,” zegt kandidaat-burgemeester Lorin Parys. In elke deelgemeente komt er een actief deelgemeentehuis, adviesraad en burgerbegroting. Het N-VA plan is het resultaat van een luistertoer bij de inwoners van elke deelgemeente.

 

Fietsersbrug over Geldenaaksebaan en Nationaal Park

In Heverlee heeft het stadsbestuur in de periode 2014 tot 2017 237 euro per inwoner geïnvesteerd en in Kessel-Lo 282 euro. Ter vergelijking, in Wijgmaal was dat 1.027 euro, in Wilsele 433 euro en in Leuven centrum 550 euro. Ook als je de oppervlakte van de deelgemeenten in beschouwing neemt, komt Heverlee er bekaaid van af. “Elke investering moet vertrekken vanuit een reële nood, maar het is wel duidelijk dat Heverlee een inhaalbeweging kan gebruiken, zeker op het vlak van stoepen, straten en fietspaden,” zegt Zeger Debyser, fractieleider. “En in de Kardinaal Mercierlaan bewaren we de bomen door een dubbelrichtingsfietspad aan één zijnde van de straat aan te leggen en een voetpad aan de andere.” 

Tine Eerlingen en Frieda Aerts, beiden gemeenteraadslid: “We voorzien een fietsbrug over de Geldenaaksebaan zodat Heverlee en Kessel-Lo beter verbonden worden. Net zoals we inzetten op veilige fietsroutes naar onze grootste middelbare school, Heilig Hart. We voorzien een nieuw deelgemeentehuis en een groen plein aan de Sint-Lambertuskerk. Aan het arboretum in Heverleebos investeren we in een avonturenparcours met touwen en het bos laten we deel uitmaken van een Nationaal Park. In Egenhoven willen we een autodeelpunt.”

Investeringen in Heuvelhof en 50 meter bad

Gemeenteraadslid Fred Debrun en kandidaat Katia Warny uit Kessel-Lo: “We investeren ook in de opwaardering van het Heuvelhofpark met een blote voeten pad, een zwemvijver voor viervoeters, bewegingstoestellen voor senioren en plek voor kunstwerken van lokale kunstenaars. Het deelgemeentehuis moet de nieuwe adviesraad voor Kessel-Lo huisvesten en ruimte bieden voor horeca en gratis vergaderzaaltjes voor verenigingen.”

“De sportsite van Kessel-Lo richten we opnieuw in met 1 parking in plaats van de bestaande 5, een 50- meter bad en extra accommodatie voor Blauwput Omnisport,” zeggen kandidaten Pieterjan Vangerven en Veerle Bovyn.

Kristof Polfliet, kandidaat op de 44ste plaats: “We zorgen ook voor een veilige fietsoversteek ter hoogte van het Locomotievenpad en langs het Jan Vranckx-tracé. Daarnaast maken we via een glazen afscheiding de locomotief die nu verstopt zit achter een poort aan het Locomotievenpad opnieuw zichtbaar. En op de Eénmeilaan richten we een zone 30 in tot aan de Herfstlaan zodat iedereen veilig kan oversteken om het Provinciaal Domein te bereiken.”

Voetgangersbrug over de Ring in Wilsele en nieuwe invulling Vaart

“In Wilsele introduceren we een voetgangersbrug over de Ring die de Abdij Keizersberg verbindt met de Albert Wouterstraat, we leggen een dorpspleintje aan bij de Sint-Martinuskerk en bouwen een uitkijktoren over Leuven op de Keizersberg,” zeggen kandidaten Katrien Houtmeyers en Anja Verbeeck. “En uiteraard willen we graag onderzoeken of de stad de Vijvers van Bellefroid kan verwerven als extra groene ruimte in Wilsele.”

Daarnaast wil N-VA de verrommeling van de Vaart aanpakken met een grondige herinrichting. Er moet een wandelboulevard op de Vaart komen met daarnaast een fietspad. De geslaagde combinatie van handel en ontspanning zoals op de Stordeursite, trekken we door. De nieuwe mix van wonen, werken en handel in de hoogte, op korte afstand van de stad en aan het water moet een troef worden.

Stationsomgeving Wijgmaal aanpakken

OCMW-raadslid Tine Vanderwee en kandidaat Karine Op de Beeck: “In Wijgmaal pakken we de omgeving van het station aan op vlak van inrichting, die kan veiliger voor fietsers. Net zoals bij de andere spoorwegoverwegen in Wijgmaal. We onderzoeken nieuwe sportinfrastructuur aan de Ymeria. De gemeenteschool wordt ons deelgemeentehuis waar de adviesraad vergadert. En we vrijwaren zoveel mogelijk het landbouw karakter dat Wijgmaal nog heeft.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is