Minister Weyts investeert 400.000 euro in het Heilige Hartinstituut en het Heilige Drievuldigheidscollege in Leuven

Op 8 mei 2020

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert via het Agentschap voor infrastructuur in het Onderwijs (AGION) 400.000 euro in het Pedagogisch Humaniora, het Lyceum en het Technisch Onderwijs van het Heilig Hartinstituut, en in Vrije Lagere School en de Eerstegraadschool van het Heilige-Drievuldigheidscollege in Leuven. Vlaanderen investeert deze regeerperiode een half miljard extra in schoolinfrastructuur. Die investeringsgolf zal ook in Leuven voelbaar zijn. “Wij zijn zeer tevreden dat onze Leuvense scholen extra ondersteuning krijgen van de Vlaamse regering,” zegt Lorin Parys, fractievoorzitter van N-VA Leuven. “Het is belangrijk dat de kwaliteit van de infrastructuur van onze scholen steeds gegarandeerd blijft.”

Scholen uit het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal en vrij onderwijs kunnen financiële steun krijgen van de Vlaamse Overheid om schoolgebouwen te bouwen of te renoveren. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts trekt deze regeerperiode in totaal een half miljard euro extra uit voor schoolinfrastructuur. Daarmee investeert minister Weyts deze legislatuur 3 miljard euro in scholenbouw. De focus ligt in de eerste plaats op het secundair onderwijs, waar de noden het hoogst zullen zijn. Maar natuurlijk blijft er ook oog voor de andere noden.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert nu via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) 239.531 euro in het Pedagogisch Humaniora, het Lyceum en het Technisch Onderwijs van het Heilig Hartinstituut in Leuven. Concreet gaat het om investeringen om de databekabeling te vernieuwen. Daarnaast krijgen ook de Vrije Lagere School en de Eerstegraadschool van het Heilige-Drievuldigheidscollege subsidies om de platte daken van hun gebouwen te vernieuwen. Hun subsidie bedraagt 165.127 euro.
“Terwijl er door iedereen hard gewerkt wordt aan de aanpak van de coronacrisis moet ook het reguliere beleid verder gevoerd worden”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “We ijveren voor excellent onderwijs in kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur.”

Contact:

Michaël Devoldere, woordvoerder Ben Weyts, 0484/14.08.19
Lorin Parys, fractievoorzitter N-VA Leuven, 0476/45.34.01

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is