Minister Homans investeert 850.000 euro in sociale infrastructuur van Ridderbuurt

Op 24 mei 2019, over deze onderwerpen: Gezin, Goed bestuur, Welzijn

Vlaams minister van Stedenbeleid en Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) maakt voor het derde jaar op rij middelen vrij voor projecten die investeren in sociale infrastructuur. In het kader van een oproep naar investeringen in sociale infrastructuur maakte ze vandaag 850.000 euro vrij voor de realisatie van Pand 57. Dit gebouw in de Ridderbuurt van Leuven wordt een nieuwe ankerplaats voor de buurtbewoners met speciale aandacht voor mensen in armoede. In totaal werden 6 projecten geselecteerd die voor een gezamenlijk bedrag van 6 miljoen euro ondersteund worden. Minister Homans: “Deze projecten dragen actief bij aan het terugdringen van armoede in de stad en zetten tegelijkertijd ook in op het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen in armoede. Daarnaast zorgen deze projecten ook voor een opwaardering van de buurt en versterken ze de sociale cohesie.”

Sinds 2017 ondersteunt minister Homans steden in het investeren in sociale infrastructuur. In het kader van stedenbeleid stimuleert de minister investeringen die een duurzaam hefboomeffect genereren in de aanpak van een belangrijke stedelijke problematiek en het opwaarderen van een stadsdeel. In het kader van armoedebestrijding moeten de projecten inzetten op het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen in (kans)armoede en het doorbreken van intergenerationele armoede zodat opwaartse sociale mobiliteit mogelijk wordt. De selectie van de projecten vond plaats na beoordeling door een onafhankelijke jury op basis van inhoudelijke en evaluatieve criteria. De geselecteerde projecten ontvangen samen 6 miljoen euro.

De winnende projecten zijn:
- Antwerpen – Opvangcentrum Payoke Schipperskwartier (1.335.460 euro)
- Hasselt – nieuwe locatie voor Café anoniem (1.400.000 euro)
- Aalst – De Gendarmerie. Broedplaats voor talent (900.000 euro)
- Brugge – De Pastorie, Eco-Sociaal Deelhuis (666.000 euro)
- Leuven – Pand 57 Ridderbuurt (850.000 euro)
- Mechelen – Sociale site BS (848.540 euro)

Stad Leuven – Pand 57 Ridderbuurt (850.000 euro)

Pand 57 wordt het nieuwe hart van de Ridderbuurt. Pand 57 zal een ankerplaats worden voor alle buurtbewoners, met primaire aandacht voor mensen in armoede en in sociaal kwetsbare situaties. Het gebouw is gelegen in een kansarme buurt. Vzw ’t Lampeke is trekker in dit verhaal. Dit is een stevige organisatie met een zeer ruime werking. Het bevorderen van zelfredzaamheid bij mensen in armoede is hun core business. De vzw is gericht op gezinnen waardoor zij vrijwel iedereen kunnen bereiken. Het gebouw zal bovendien ook een meerwaarde creëren voor de gebouwen errond.

Sinds 2017 kent Vlaams minister van Stedenbeleid en Armoedebestrijding Liesbeth Homans projectsubsidies toe voor investeringen in sociale infrastructuur. In 2017 werden 5 projecten ondersteund voor een totaalbedrag van 3.033.000 euro. In 2018 werden 7 projecten ondersteund voor een totaalbedrag van 7 miljoen euro.


Toon De Bock Woordvoerder van minister Liesbeth Homans Viceminister-president van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen,
Gelijke kansen en Armoedebestrijding

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is