Leuvense scholen krijgen 101.600 euro ter ondersteuning hoogbegaafde leerlingen

Op 20 november 2020, over deze onderwerpen: Onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wil dat scholen beter voorbereid zijn om hoogbegaafde leerlingen te begeleiden. Voor het eerst worden middelen vrijgemaakt voor een expertisecentrum en 13 concrete begeleidingsprojecten voor hoogbegaafde leerlingen. Het gaat om een expertisecentrum van de KU Leuven, 9 basisscholen en 4 secundaire scholen die specifiek gaan werken rond hoogbegaafde leerlingen. Ook VGB Sancta Maria, Vrije Basisschool De Ark en het Sint-Pieterscollege in Leuven krijgen extra ondersteuning. “Wij zijn zeer tevreden met de subsidies die de minister vrijmaakt ten voordele van de hoogbegaafde leerlingen. Ook zij verdienen aangepast onderwijs op maat om hen zoveel mogelijk te laten excelleren,” zegt Lorin Parys, fractievoorzitter van N-VA Leuven.

Ongeveer 2 à 3% van de Vlamingen is hoogbegaafd. Op school voelen veel hoogbegaafde jongeren echter te weinig uitdaging. Ze missen vaak ondersteuning of de juiste begeleiding. Daardoor gaan ze niet zelden onderpresteren of voelen ze zich zeer ongelukkig.

Er zijn her en der initiatieven om hoogbegaafde jongeren beter op te vangen, maar tot nu ontbrak het aan een Vlaanderenbreed beleid dat zich laat voelen in het volledige onderwijslandschap.

Nu worden er voor het eerst middelen vrijgemaakt voor een expertisecentrum en 13 concrete begeleidingsprojecten voor hoogbegaafde leerlingen. Het gaat om het expertisecentrum KU Leuven Research & Development en om projecten in 9 basisscholen en 4 secundaire scholen. Met de Vlaamse middelen – ongeveer € 500.000 - kan de expertise inzake hoogbegaafdheid in kaart gebracht, verder ontwikkeld en breder verspreid worden.

Het Sint-Pieterscollege zal een subsidie ontvangen van 39.552 euro en VGB Sancta Maria en Vrije Basisschool De Ark zullen elk 31.031 euro ontvangen om begeleidingsprojecten voor hoogbegaafde kinderen uit te werken. “Dit is een krachtig signaal van de minister. Alle leerlingen hebben recht op onderwijs dat bij hun noden aansluit, dat is voor hoogbegaafde leerlingen niet anders. Wij zijn blij dat er drie Leuvense scholen op dit project hebben ingetekend,” vervolgt Lorin Parys. “Daarnaast maakt de minister ook 59.713 euro vrij voor het expertisecentrum KU Leuven Research & Development. Wij zijn zeer tevreden met de belangrijke rol die onze universiteit hierin kan spelen.”

“Hoogbegaafde jongeren zijn nog te veel een vergeten groep”, zegt Weyts. “Zonder begeleiding en de juiste leersteun kan hun scholing helemaal mismeesterd worden. We investeren nu voor het eerst in een expertisecentrum en in voorbeeldscholen, zodat we in de toekomst alle hoogbegaafde jongeren in alle scholen op tijd kunnen herkennen en op tijd kunnen helpen”.

Contact:
Lorin Parys, fractieleider N-VA Leuven, 0476/45.34.01
Michaël Devoldere, woordvoerder Ben Weyts, 0484/14.08.19

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is