Leuven Sportstad: N-VA heeft ambitieus sportplan

Op 15 mei 2018, over deze onderwerpen: Goed bestuur, Sport, Verkiezingen 2018

Voluit voor een 50 m-zwembad en een balsporthal met digitale belijning : Leuven Sportstad: N-VA heeft ambitieus sportplan

Vandaag maakt N-VA Leuven haar sportplan bekend. Het plan omvat vijf grote pijlers: 1) een 50m-zwembad op de sportsite van Kessel-Lo, 2) een balsporthal met digitale belijning, 3) stadsbrede uitdagingen om heel Leuven aan het bewegen te krijgen, 4) een voorstel om een vakantie/weekend-sportkaart in samenwerking met de KU Leuven te maken, en 5) meer samenwerking, bijvoorbeeld om van Leuven de SportsTech hoofdstad van Europa te maken. “We willen met dit Leuvens sportplan een versnelling hoger schakelen en onze stad niet enkel als kennis- en cultuurstad positioneren maar ook als echte sportstad. Met een uitgebreid sportaanbod, aangepaste activiteiten voor ouderen en voor mensen met een beperking en vooral goede infrastructuur. Van sport gaat een enorme gemeenschapsvormende kracht uit die bijdraagt tot je goed voelen, je identiteit en tot de inclusie van kansengroepen. Sport en bewegen brengen alle Leuvenaars samen, wij zetten in op die verbindende factor,” aldus Lorin Parys.

50 m-zwembad

“Leuven kent een enorm gebrek aan zwemwater. De zwembaden, zwemclubs en wachtlijsten van zwemclubs zitten bomvol. Wij pakken de capaciteitsproblemen aan met een becijferd plan voor de  bouw van een 50 m-bad,” zegt Pieterjan Vangerven, voormalig Belgisch zwemkampioen en vijfde op de lijst. “Het zwembad van Kessel-Lo staat voor enorme investeringskosten, dan is het slimmer om te investeren in een nieuw en groter zwembad. Van zo’n zwembad worden niet enkel de competitiezwemmers en waterpolo-spelers beter, maar vooral de recreatieve baantjestrekkers en de zwemscholen.”

“We hebben ons huiswerk gemaakt en zijn in Nederland gaan praten met architecten en zwembaduitbaters van 50m-baden en hebben zelf een studie gemaakt. De kostprijs van de bouw schatten we op 12 miljoen euro, de jaarlijkse uitbatingskosten op 1,2 miljoen euro. De prijzen voor Leuvenaars en sportclubs blijven dezelfde. Om even te vergelijken: jaarlijks betaalt de stad € 1 541 900 aan SportOase voor de uitbating van het sportcomplex op de Philipssite.”

In het beleidsplan van de huidige coalitie stond: “Samen met zwemclubs gaan we op zoek naar locatie en financiering van 50meter-bad in Vlaams-Brabant.” Daar is geen werk van gemaakt. Nu duikt dezelfde belofte weer op. De N-VA stelt daar een onderbouwde sportvisie, locatie en financiering van een 50-meter bad tegenover.

Balsporthal met digitale LED-belijning

“Net als de Leuvense zwembaden zitten ook de Leuvense sporthallen aan hun maximale capaciteit. Bovendien is de gemiddelde leeftijd van de sporthallen redelijk hoog. De bouw van een nieuwe balsporthal dringt zich dan ook op. Het huidige stadsbestuur heeft het idee geopperd om een nieuwe balsporthal te bouwen in Heverlee zodat de Leuvense basket en volleybalclub een echte thuishaven voor hun trainingen en jeugdwerking hebben. Wij staan met N-VA Leuven achter die ambitie, maar gaan nog een stap verder,” aldus Ralph Opdebeeck, sportcoach en elfde op de lijst van N-VA Leuven.

Vangerven: “Iedereen kent het wel: sporthallen waar de lijnen in allerlei kleuren door elkaar lopen. Dankzij vernieuwende technologie kan dat beter. Wij willen investeren in vloeren met LED-belijning, waarbij enkel de lijnen oplichten van de sport die op dat specifieke moment beoefend wordt.”

Leuven Beweeg(t)!

Opdebeeck: “Naast het voorzien van nieuwe infrastructuur willen we ook werk maken van beweging voor allen, aangezien sport zowel lichamelijke, mentale en sociale voordelen brengt. We willen dan ook inzetten op collectieve uitdagingen voor de Leuvenaars op maat van alle leeftijden en niveaus. Zo’n uitdaging kan bijvoorbeeld het aantal stappen, gezwommen baantjes, gelopen of gefietste kilometers, verloren kilo’s zijn… Zo gaan we samen de strijd tegen welvaartziekten als obesitas en diabetes aan. De resultaten projecteren we op grote schermen aan het stadskantoor of in de stad.”

“Daarnaast willen we op vaste tijdstippen sportactiviteiten organiseren, telkens in een andere deelgemeente, waarbij het accent ligt op het collectieve en beweging, niet per se op presteren. Zo zullen we bijvoorbeeld geen tijdsregistratie bijhouden. Ook publiek toegankelijke sportinfrastructuur is belangrijk. Zo willen we in het park aan de Parkpoort bij SportOase bijvoorbeeeld een Finse piste aanleggen zodat je rond de site kan lopen.”

Een weekend- en vakantiesportkaart in samenwerking met de KU Leuven

Parys: “Aansluitend op beweging voor allen, willen we ook wat al bestaat beter kenbaar maken . Zo kent iedereen het ‘sportkot’. Momenteel biedt de KU Leuven van juni tot september een vakantiesportkaart aan voor €30 euro. Daarmee kan iedere Leuvenaar gebruik maken van de sportinfrastructuur van de universiteit voor basket, voetbal, badminton, tennis of zwemmen en ben je ineens verzekerd. “

“Jammer genoeg is dit genereuze initiatief van de universiteit veel te weinig bekend bij de Leuvenaars. Wij willen het bestaan van deze kaart veel breder bekend maken en actief promoten en onderzoeken  of we ze kunnen uitbreiden naar de andere vakanties en weekenddagen. Tenslotte gaan veel studenten tijdens de weekends toch nog steeds naar huis en wordt de infrastructuur dan onderbenut.”

TEAM Leuven

Parys: “De laatste pijler in ons sportplan gaat over samenwerking, vandaar TEAM Leuven. Dat moet ervoor zorgen dat we ons als gezonde en sportieve stad op de kaart zetten. Samenwerking kan op alle niveaus. Bijvoorbeeld een nog actievere band tussen sportclubs en de universiteit zodat SportsTech echt kan uitgroeien tot een begrip in de sportwereld en Leuven een referentie wordt op het vlak van sport en innovatie.”

Contact

Lorin Parys   0476 45 34 01

Pieterjan Vangerven 0495 74 25 19

Ralph Opdebeeck  0476 29 85 87

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is