Erkenning van leegstandsbeheerder Camelot wordt ingetrokken

Op 10 juli 2020, over deze onderwerpen: Wonen

Er is een beslissing genomen in het dossier rond leegstandsbeheerder Camelot. De organisatie kwam vorig jaar in opspraak nadat het sociale woningen in Lolanden verhuurde die niet voldeden aan de kwaliteitsnormen. De panden werden onbewoonbaar verklaard. De Vlaamse Regering beslist vandaag om de erkenning van Camelot als leegstandsbeheerder in te trekken. “Wij zijn blij met deze beslissing. Het is een duidelijk signaal dat dit soort praktijken niet door de beugel kunnen,” zegt Lorin Parys van N-VA Leuven.

Leegstandsbeheerder Camelot kwam eind vorig jaar in conflict met het Leuvens stadsbestuur over de sociale woningen in Lolanden die de organisatie in zijn beheer heeft. Camelot zou instaan voor de renovatie van de woningen die ze, na het verkrijgen van een confomiteitsattest, kon verhuren. De organisatie hield zich echter niet aan die afspraak en verhuurde de sociale woningen voor de nodige renovaties hadden plaatsgevonden en zonder te beschikken over de nodige conformitietsattesten van de overheid. De panden voldeden dan ook niet aan de nodige kwaliteitsnormen. De burgemeester van Leuven verklaarde een aantal van de woningen onbewoonbaar in oktober 2019.

Ook de Vlaamse Regering kwam tussen in de zaak. Vlaams Minister van Wonen Matthias Diependaele verklaarde de panden ongeschikt en onbewoonbaar en startte in april van dit jaar de procedure op om de erkenning van Camelot als leegstandsbeheerder op te heffen. Deze opheffing wordt vandaag bekrachtigd in de ministerraad.

Om de getroffen huurders, die al tot een kwetsbare doelgroep behoren, niet voor voldongen feiten te stellen, voorziet de Vlaamse Regering een overgangsperiode die de huurders de kans biedt om een nieuw onderkomen te vinden. De overgangsbepaling voorziet dat de bestaande overeenkomsten tussen de huurders en Camelot ten laatste op 1 januari 2021 moeten beëindigd zijn.

Lorin Parys, fractieleider van N-VA Leuven is blij dat er nu duidelijkheid is: “Met het intrekken van de erkenning van Camelot als leegstandsbeheerder wordt er een duidelijk signaal gegeven dat dit soort praktijken niet door de beugel kan. We vragen de stad Leuven om de getroffen huurders te ondersteunen in het vinden van een nieuwe woonst.”

Lorin Parys
Fractievoorzitter
0476/45.34.01

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is