Druppel op een hete plaat

Op 29 juni 2021, over deze onderwerpen: Wonen

De oprichting van een Community Land Trust is slechts een druppel op een hete plaat “ Stadsbestuur vergeet in de wooncrisis de Leuvenaar met een gemiddeld inkomen?”

Vandaag lanceert het Leuvens stadbestuur een oproep naar organisaties, vrijwilligers en kandidaat bewoners van Community Land Trust Leuven opdat ze mee zouden kunnen bouwen aan de oprichting ervan. Lorin Parys, fractievoorzitter: “Dat het stadsbestuur een Community Land Trust opricht en de betrokken actoren bij de oprichting ervan wil betrekken, daar hebben we geen problemen mee. Alleen mag niet vergeten worden dat slechts enkele gelukkigen zullen kunnen deelnemen in de CLT en een woning kunnen kopen zonder de grond ervoor te moeten betalen, terwijl honderden andere gezinnen, die zich vaak in dezelfde situatie bevinden, op hun honger zullen blijven zitten. Een woonbeleid met een hoog Win for Life – gehalte dus. Wij vragen een woonbeleid op maat van àlle Leuvenaars, ook zij die niet in aanmerking komen voor een CLT.”

Lorin Parys: “Terwijl het stadsbestuur hoog inzet op CLT als belangrijk instrument om werk te maken van betaalbaar wonen, zullen er toch ook nog enkele andere algemene maatregelen moeten getroffen worden, wil men een woonbeleid voeren op maat van alle Leuvenaars. Zoals het stadsbestuur zélf aangeeft, richt een CLT zich immers hoofdzakelijk op gezinnen die in aanmerking komen voor een sociale lening en voor sociale huisvesting. Maar wat met het overgrote deel van de Leuvenaars die te veel verdienen voor een sociale woning en evenmin in aanmerking voor Community Land Trust? Ook zij hebben het moeilijk op de Leuvense woningmarkt en toch ontbreekt het aan maatregelen op maat van deze groep. Het enige wat het stadsbestuur op het vlak van wonen voor deze Leuvenaars heeft gedaan, is het verhogen van de onroerende voorheffing…”

“Bovendien schuilt er in de CLT zelf ook een gevaarlijk addertje onder het gras: Hoe zal het stadsbestuur bepalen wie, binnen de groep van mensen die wél tot de doelgroep van de CLT behoren, wél of niet mag deelnemen? Er kunnen immers maar zoveel mensen deelnemen als er gronden beschikbaar zijn, en dat aantal is dus beperkt. CLT mag geen ‘Win for Life’ worden voor wie het geluk heeft zo’n woning op de kop te tikken, terwijl honderden andere gezinnen in dezelfde situatie op hun honger blijven zitten. En waarom investeert het stadsbestuur via de oprichting van een CLT wél bijkomend in het creëren van woningen voor mensen die  in aanmerking komen voor sociale huisvesting, maar weigert datzelfde stadsbestuur in te tekenen op de raamovereenkomst ‘fraudeonderzoek naar buitenlands bezit’ van de Vlaamse overheid? Dat kan ik maar moeilijk begrijpen. Als er bij ons ook maar één Leuvenaar is die wel het dak boven zijn hoofd krijgt waar hij geen recht op heeft, is intekenen op dit aanbod al de moeite”, besluit Parys.

Lorin Parys – 0476 45 34 01

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is