Cijfers dakloosheid in Leuven: N-VA vraagt intrekking belastingverhoging op wonen

Op 30 juni 2020, over deze onderwerpen: Wonen

Vandaag werden de cijfers van de dak- en thuislozentelling in Leuven, bekendgemaakt. Leuven blijkt 556 daklozen te tellen, waaronder 90 kinderen. Terwijl velen de cijfers “hoger dan gevreesd” vinden, is de verwondering bij N-VA Leuven iets minder groot. In haar prijswinnende thesis aan de UCLL “Daklozen in schijnbaar rijk Leuven”, stelde Anna Raeymaekers immers al dat de dak- en thuislozen verdoken leven in de stad.
 

“Hoewel deze cijfers een stomp in de maag zijn, verwonderen ze niet als je weet dat de kansarmoede in Leuven nog steeds 16% bedraagt. Daarbij is het een algemeen bekend gegeven dat de meest kwetsbare Leuvenaars het al langer dan vandaag erg moeilijk hebben om een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te vinden in Leuven. De aanpak van het stadsbestuur werkte dus niet en had bijsturingen nodig ” aldus Lorin Parys , N-VA fractievoorzitter. “We zijn tevreden dat het stadsbestuur werk heeft gemaakt van het in kaart brengen van de Leuvense dak- en thuisloosheidsproblematiek en in het najaar start met “Housing First”, een methode waarbij er eerst een dak boven het hoofd van daklozen wordt voorzien om vervolgens vanuit die zekerheid te werken aan de problemen die tot de dakloosheid hebben geleid. Ook in ons programma pleiten wij voor deze methode.”
  
Toch blijft Parys ook kritisch: “Terwijl de cijfers over het aantal dak- en thuislozen het belang van betaalbaar wonen nogmaals onderstrepen, blijft het stadsbestuur niettemin vasthouden aan de eerder dit jaar doorgevoerde verhoging van de belasting op wonen. Wij vragen het stadsbestuur om die 10% belastingverhoging op de onroerende voorheffing te herzien in het licht van deze cijfers.”
 
Lorin Parys
Fractievoorzitter
0476/45.34.01 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is