Belasting op gratis informatiebladen en speciale sticker

Op 13 juni 2019, over deze onderwerpen: Economie, 5. Goed bestuur en financiën

N-VA vraagt eerst overleg met handel en sector, voor stadsbestuur belast


“De creativiteit die het Leuvens stadsbestuur aan de dag legt om nieuwe belastingen uit te vinden is ongeëvenaard,” zegt Lorin Parys, fractieleider van de N-VA. Zo kondigde het stadsbestuur een nieuwe belasting aan op reclamefolders en gratis infobladen zoals Deze Week en Rondom. En zullen die voortaan enkel in bussen mogen vallen die daar een speciale sticker voor hebben.


Lorin Parys: “We vragen dat het stadsbestuur eerst overlegt met de Leuvense handelaars, die het vandaag al moeilijk hebben, en met de sector vooraleer het belast. Het bestuur zegt aan de ene kant lokaal kopen te willen stimuleren, maar maakt het voor lokale handelaars duurder om hun goederen lokaal te promoten. Die gratis informatiebladen kunnen enkel bestaan door inkomsten uit reclame en die komt grotendeels van de kleine Leuvense zelfstandige of kmo. Die reclame dreigt nu dus duurder te worden omdat die belasting zal doorgerekend worden. Daarbij komt dat gratis verspreide bladen een brede doelgroep informeren die geen toegang heeft tot het internet en dragen ze bij tot een gevarieerd lokaal perslandschap.“


Slimme maatregelen om de afvalberg aan papier te verminderen, daar kunnen we wel inkomen, maar dan begint het stadsbestuur best eerst bij zichzelf. Het was Katelijne Dedeurwaerder van N-VA die zich in het verleden vragen stelde over de papierberg die stad zelf ongevraagd verdeelt in alle Leuvense brievenbussen. “Zal het stadsbestuur voortaan dan ook een belasting op het Leuvens stadsmagazine LVN en dus zichzelf heffen? En zal het stadsmagazine dan enkel verspreid worden in bussen met daarop een speciale sticker? Voorlopig meer vragen dan antwoorden. En dus vragen we uitstel en overleg voor een beslissing over dit punt valt.”

Lorin Parys
Fractieleider gemeenteraad
0476/45.34.01

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is