Aankoop Parking Vaartkom - N-VA vraagt toetsing aan Gouverneur

Op 17 september 2018, over deze onderwerpen: Goed bestuur, Verkiezingen 2018

Aankoop Parking Vaartkom - N-VA vraagt toetsing aan Gouverneur

Op 27 augustus 2019 werd in de Leuvense gemeenteraad de aankoop goedgekeurd van 585 parkeerplaatsen in de Parking Vaartkom aan het Engels Plein, ondanks hevig verzet vanuit de verenigde oppositie. N-VA Leuven wil het hier niet bij laten en stapt naar de provinciegouverneur. Gemeenteraadslid Kris Bovin vraagt de gouverneur om de aankoop van de parking te toetsen aan de omzendbrief van de minister van Binnenlands Bestuur die de uittredende besturen vraagt om “met de nodige omzichtigheid op te treden en in extremis geen beslissingen te nemen die het beleid van de nieuwe raden of de toekomstige ontwikkeling van de financiën nodeloos zouden verstoren”.

“Deze aankoop verstoort onnodig het beleid én de financiën van het nieuwe bestuurscollege dat 1 januari 2019 aantreedt. De aankoop was bovendien niet dringend gezien het voorkooprecht van de stad op deze parkeerplaatsen”, vertelt gemeenteraadslid Kris Bovin. In oktober 2014 werd een overeenkomst gesloten die stelt dat de stad zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming moet geven voor de verkoop van 480 van de 585 parkeerplaatsen. Gebeurt dat niet, dan moet Ghelamco/Parking Leuven NV de stad een vergoeding betalen van 5.000 euro per verkochte parkeerplaats. “Bovendien wordt met deze beslissing een mobiliteitsvisie opgedrongen die niet noodzakelijk deze is van het nieuwe bestuurscollege. Dat bleek uit het feit dat alle 4 de oppositiepartijen deze aankoop niet steunen.”

Impact op volgende stadsbestuur

De financiële beleidsruimte voor het volgende bestuurscollege wordt door deze aankoop in extremis met 6,5 miljoen euro verminderd. “De aankoop wordt immers gefinancierd via een budgetwijziging die speciaal voor deze aankoop werd opgemaakt en goedgekeurd op diezelfde gemeenteraad. Dit geld had N-VA liever besteed aan onder andere het lenigen van sociale noden, en het versneld aanleggen en vernieuwen van stoepen en fietspaden”, klinkt het bij kandidaat-burgemeester Lorin Parys. 

Bovin merkt op dat de parking verlieslatend is, voor driekwart leeg staat, en dat er geen businessplan voorzien is. “Zelfs in het meest optimistische scenario dat uitgaat van een stijging van de inkomsten met 7,5% per jaar blijft de winst-verliesrekening negatief”, aldus Bovin. “Tenzij je er zoals het Schepencollege van uitgaat dat er geen afschrijvingen nodig zijn, het geld voor de parking gratis is en er geen onderhoudsinvesteringen nodig zijn.”

Volgens N-VA is er geen noodzaak om vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen deze beslissing te nemen. “Daarom kaarten wij deze beslissing aan bij de Gouverneur van Vlaams-Brabant. Hij kan in alle objectiviteit oordelen over deze gecontesteerde beslissing. Het volgende stadsbestuur mag niet voor voldongen feiten van dergelijke omvang worden gesteld”, besluiten Bovin & Parys.  

 

Contact:  Lorin Parys     Kandidaat-Burgemeester N-VA Leuven      +32 476 45 34 01

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is